Historia mówiona w archiwach społecznych

Schedule

Wed Jan 19 2022 at 03:00 pm

Location

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego | Warsaw, MZ

Historia m\u00f3wiona w archiwach spo\u0142ecznych
Advertisement
Co mówi historykowi historia mówiona?
Sekcja nauk pomocniczych historii wraz z sekcją ** wieku Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych zaprasza na noworoczne warsztaty organizowane we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie.
Na spotkaniu między innymi: jak nagrywają archiwa społeczne, czyli szukanie metody; zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów dźwiękowych; najciekawsze projekty historii mówionej realizowane przez archiwa społeczne; historia mówiona a storytelling. Warsztaty odbędą się 19 stycznia o godz. 15:00 w sali 125 budynku Wydziału Historii UW. Spotkanie poprowadzi pracowniczka Centrum Archiwistyki Społecznej Adriana Kapała.
Obowiązują zapisy! Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony 7 stycznia.
Adriana Kapała - historyczka, herstoryczka i archiwistka (absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego), działaczka społeczna. Absolwentka Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN. Koordynatorka szkoleń i edukacji w Centrum Archiwistyki Społecznej. Prowadzi webinaria, szkolenia, koordynuje spotkania w instytucjach kultury, które są zainteresowane rozpoczęciem tworzenia/ wspierania archiwów społecznych. Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. koordynowała projekty historii mówionej (m.in. „Polacy na Wschodzie”, „Na tatarskim szlaku”) i prowadziła szkolenia dotyczące nagrywania świadków historii. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Na co dzień zakochana w starych filmach, poezji i literaturze.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany formuły spotkania ze względu na sytuację epidemiologiczną.
Fot. w tle Francoise Hardy udziela wywiadu Józefowi Ptaczykowi, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/36/0/-/208.
Advertisement

Where is it happening?

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Studencki Klub Mi\u0119dzyepokowych Bada\u0144 Historycznych

Host or Publisher Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych

It's more fun with friends. Share with friends