HET EFFECT VAN ANTI-RACISME EN ANTI-DISCRIMINATIE EU-RECHT OP HET WERK

Schedule

Thu Jun 01 2023 at 12:30 pm to 04:00 pm

Location

Digital Society School | Amsterdam, NH

Advertisement
Leer over de EU-richtlijnen inzake rassengelijkheid en de rechten van slachtoffers, en hoe u deze kunt gebruiken om de kwetsbaren te helpen.
About this Event

Eén van de belangrijkste tekortkomingen van de Europese richtlijnen is hun concrete toepassing. Veel hulpverleners in het werkveld weten wel dat er Europese wetgeving/richtlijnen bestaan op het gebied van racisme en discriminatie, maar de precieze inhoud van de wet en het handelen op basis van de wet blijft vaak achter.

Middels deze training willen wij jullie beter op de hoogte brengen van de inhoud van de Europese wetgeving/richtlijnen. En jullie concrete handvatten geven over hoe je de inhoud van Europese en hieruit voortvloeiende Nederlandse wet kunt toepassen in je eigen praktijk. Dit doen we aan de hand van kennismaking met het recht en casussen (vanuit eigen praktijk en College van de rechten van de Mens)

Dit workshop is onderdeel van een Europese project genoemed PRESERVERE (Preventing Racism and Discrimination- Enabling the Effective Implementation of the EU Anti-Racist Legal Framework). Het project heeft betrekking op de bestrijding van intolerantie, racisme, xenofobie en discriminatie van kwetsbare etnische en raciale groepen en in het bijzonder Roma, Joden, Moslims en mensen van Afrikaanse afkomst. Uitgaande van het uitgangspunt dat elk systeem dat belast is met het beschermen van de kwetsbaren tegen discriminatie in de eerste plaats moet steunen op een effectief wettelijk kader, implementeert het project activiteiten die gericht zijn op een betere handhaving van de wet.

De training duurt 3,5 uur en wordt gegeven op het kantoor van Digital Society School. Een certificaat van voltooiing wordt verzonden naar succesvolle deelnemers die de cursus afronden.

Doe je de training liever online? Klik op deze link


For whom is this course?

Eerstelijnswerkers, d.w.z. politieagenten, gerechtsdeurwaarders of andere relevante werknemers in instellingen en openbare/sociale diensten en ngo's (met name professionals die regelmatig geconfronteerd worden met racistische of discriminerende incidenten): bv. rechtshulpverleners in sociale diensten, gevangenissen, asielzoekerscentra opvangcentra voor zoekers, grenscontrole-instanties, studenten die op het punt staan een loopbaan als eerstelijnswerker/maatschappelijk werk na te streven.


Advertisement

Where is it happening?

Digital Society School, HvA, Amsterdam, Netherlands

Event Location & Nearby Stays:

Tickets

EUR 0.00

Digital Society School

Host or Publisher Digital Society School

It's more fun with friends. Share with friends