Hepcats Generalforsamling / Annual General Meeting 2024 - Hepcats Copenhagen

Schedule

Sun Mar 10 2024 at 01:00 pm to 03:00 pm

Location

Kulturhuset Indre By | Copenhagen , SK

Advertisement
ENGLISH: The general assembly for our community is where we talk about past activities and plan for the coming year. All participants with a valid membership can chip in and vote. This is also where we elect the volunteer board - we need active people onboard, so do not hesitate to show up, and do consider to JOIN THE BOARD!
Suggestions and input to be discussed at the meeting should be emailed to hepcatscopenhagen [at] gmail.com / info [at] hepcats.dk

DANSK: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år senest i april måned. Det er her du kan høre om forgangne og fremtidige aktiviteter samt stille op til bestyrelsen og være med til at påvirke vores fremtidige aktiviteter. Alle fremmødte med et gyldigt medlemsskab har stemmeret og er meget velkomne til at bidrage i diskussioner til mødet. OBS! Vi har brug for nye i bestyrelsen.
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen (3 marts 2023) - Send til hepcatscopenhagen [at] gmail.com / info [at] hepcats.dk

Hvor og hvornår / Where and When
===========================
* Hvornår / When: Søndag den 10. marts kl. 13 / Sunday March 10th @ 1 p.m.
* Hvor / Where: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København K
* Hepcats.dk link: https://hepcats.dk/boardnews/generalforsamling-annual-general-assembly-10-3-13-00/

Dagsorden / Agenda:
================
Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter / Agenda items:
* Valg af dirigent & referent / Appointment of meeting director & referee
* Bestyrelsens beretning for 2023 / Board report, 2023
* Regnskab 2023 til godkendelse / Financial report for approval
* Behandling af indkomne forslag / Incoming topics
* Fastsættelse af kontingent 2024 / Membership price 2024
* Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter / Election of board
** Der skal vælges 3 nye til erstatning for 3 der træder tilbage / 3 new members of the active board needed
** Der skal vælges 2 suppleanter / 2 suppleants to be elected
* Valg af revisor og suppleant / Election of suppleants and auditor
Eventuelt / Other topics

Vedtægter / Articles of Association
==========================
https://hepcats.dk/articles-of-association-vedtaegter/
Kage / Cake
=========
Very important - we normally serve cake and coffee - join us for an afternoon in the community spirit!
Advertisement

Where is it happening?

Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K, Danmark,Copenhagen, Copenhagen , Denmark

Event Location & Nearby Stays:

Hepcats Copenhagen

Host or Publisher Hepcats Copenhagen

It's more fun with friends. Share with friends