Hans Rey - Mishaps & Mayhem

Schedule

Thu Mar 14 2024 at 07:30 pm

Location

Galeri (Caernarfon) | Bangor, WA

Advertisement
Cyflwynir gan Speakers from the Edge.
Straeon heb eu hadrodd, anhrefn a chwedlau gan yr eicon beicio mynydd, Hans Rey!
Arloeswr Beicio Mynydd, anturiaethwr, Cyn-Bencampwr Byd Treialon, Hans ‘No Way’ Rey. Bydd Hans yn datgelu'r gwallgof, a'r gwallgof a ddaeth gydag ef ar rai o'i anturiaethau. Gyda llond lle o uchafbwyntiau ei yrfa a lluniau a fideos na’u gwelwyd o'r blaen.
Dewch i weld a chlywed straeon y tu ôl i’r llenni am ei styntiau a'i anturiaethau mwyaf sut brofiad yw teimlo ar goll, cael bwganod, ei stelcian a’i achub. O feiciau ac esgyrn wedi torri i esblygiad y gamp i ble mae hi heddiw. Nid antur yw antur nes i bethau fynd o chwith, fel maen nhw’n ddweud!
Agrymhellir oed 14+
//
Presented by Speakers from the Edge.
Untold stories, chaos and legendary tales from mountain bike icon, Hans Rey!
Mountain Bike pioneer, adventurer, former Trials World Champion, Hans ’No Way’ Rey. Hans will reveal, the crazy and whacky that accompanied him on some of his adventures. With many career highlights and some never-seen-before footage and photos.
Behind the scenes stories of his greatest stunts and adventures and how it felt to be lost, haunted, stalked and rescued. From broken bikes and broken bones to the evolution of the sport to where it is today. You know what they say, an adventure isn’t an adventure until things go wrong!
Recommended age 14+
Advertisement

Where is it happening?

Galeri (Caernarfon), Doc Victoria,Caernarfon, Bangor, United Kingdom

Event Location & Nearby Stays:

Galeri (Caernarfon)

Host or Publisher Galeri (Caernarfon)

It's more fun with friends. Share with friends