Gruppeanalysen i historisk perspektiv

Schedule

Wed Apr 26 2023 at 06:30 pm

Location

Skram-salen hos Litteraturhuset i Oslo | Oslo, OS

Advertisement
Pax Forlag lanserer en ny revidert utgave av boken «Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi» av Sigmund Karterud.
I den anledning arrangeres det et åpent møte i samarbeid med Institutt for Gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) og Norsk gruppepsykoterapisk forening (NGPF) om temaet «Gruppeanalysen i historisk perspektiv».
Gruppeanalyse, eller gruppeanalytisk psykoterapi, er den dominerende form for psykodynamisk gruppeterapi i Europa. Den er sterkt preget av den teori og praksis som i sin tid ble utformet av pioneren S. H. Foulkes (1898–1976). Gruppeanalysens historie er inngående beskrevet i Karteruds bok. De spørsmål samtiden må ta stilling til er hva som fortsatt er gyldig av Foulkes’ begreper, teorier og praksis og hva som har blitt og fortsatt bør bli fornyet. Dette har relevans for de som forvalter den akademiske utdannelsen av gruppeanalyse (IGA) og for de som ivaretar interessene til praktiserende gruppepsykoterapeuter (NGPF).
Det vil bli paneldiskusjon mellom Sigmund Karterud, Synnøve Ness Bjerke (IGA) og Mia Stenersen (NGPF), ledet av Audun Ulland (IGA).
Advertisement

Where is it happening?

Skram-salen hos Litteraturhuset i Oslo, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Pax Forlag

Host or Publisher Pax Forlag

It's more fun with friends. Share with friends