Freedom Fighters Festival 2023

Schedule

Fri Jun 23 2023 at 11:00 am to Sun Jun 25 2023 at 05:15 pm

Location

De Meevaart | Amsterdam, NH

Advertisement
UPDATE: We zijn er écht weer dit jaar! Muziek, dichten, lekker eten, informatie, debat en ontmoeten: ook dit jaar organiseert Stichting Inclusief Onderwijs in Amsterdam Oost voor de derde keer het vrolijke Freedom Fighters Festival voor buurtbewoners. We proberen voor iedereen interessante masterklassen te organiseren. Mogelijk 1 zangmasterklas. 1 geschiedenis van de Indische buurt klas. 1 poëzie klas. En natuurlijk 1 over inclusief onderwijs met filmpjes omdat we hard werken aan de Pilot Inclusieve School. Zaterdagmiddag doen we waarschijnlijk weer onze bekende straatfanfaretocht om de aandacht op waar we staan te trekken.
Het festival wil samen met de buurt jonge mensen met een handicap die niet kunnen spreken maar heel goed kunnen denken en schrijven zichtbaar maken en Amsterdammers laten genieten van hun creatieve kunnen, onder begeleiding van professionele kunstenaars. Ook een debat met Amsterdamse politici willen we eventueel onderdeel van deze gratis toegankelijke driedaagse maken. Natuurlijk sluiten we de zaterdag en zondag feestelijk af met elkaar ontmoeten met muziek en heerlijk samen eten. Inschrijving is niet nodig, een goed humeur is alles wat wij vragen :-)
Als partners van het festival denken we aan Quiet Riot, Dappere Dames, Gemeente Amsterdam, Assadaaka en Stichting Onze Hoop.
Stichting Inclusief Onderwijs zet zich in voor jonge mensen met een handicap die graag het onderwijs van hun keuze willen volgen, maar daar lang niet altijd toe in staat worden gesteld. In landen als Italië en Engeland is dat wel een vanzelfsprekendheid, maar in Nederland helaas nog niet. Daarom beijvert de stichting zich om hier ruchtbaarheid aan te geven en deze groep mensen nog zichtbaarder te maken. Dat doet zij via kleurrijke en voor iedereen toegankelijke festivals, debatten en informatiecampagnes. Het doel is om elke opleiding voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht achtergrond of handicap.
Advertisement

Where is it happening?

De Meevaart, Balistraat 48a,Amsterdam, Netherlands

Event Location & Nearby Stays:

Ren\u00e9 Janssen

Host or Publisher René Janssen

It's more fun with friends. Share with friends