Foredrag: Det amerikanske trøkket / Lecture: The American impact

Schedule

Wed Mar 15 2023 at 06:00 pm

Location

Nasjonalmuseet | Kjeller, AK

Advertisement
I forbindelse med utstillingen «Carroll Dunham. Hvor er jeg? Grafikk 1985–2022» i Nasjonalmuseet, inviterer vi til et foredrag om den store grafikkbølgen i USA fra Jasper Johns og Helen Frankenthaler til Carroll Dunham og Tauba Auerbach. Vi ser nærmere på Dunhams grafikk i lys av den fornyede interessen for mediet fra 1960-tallet i USA og fram til i dag.

Dunham slo igjennom som kunster i New York tidlig på 1980-tallet, og er i dag internasjonalt kjent for sine malerier, tegninger og grafikk. Dunhams grafikk har referanser til både kunsthistorie, populærkultur og egne erfaringer, og viser et rikt spenn i uttrykk, motiver, tema og teknikker. Den aktuelle utstillingen viser deler av en større gave fra kunstneren som Nasjonalmuseet mottok i 2022.

Foredraget holdes av kunsthistoriker og kurator ved Nasjonalmuseet, Øystein Ustvedt. Ustvedt har arbeidet inngående med amerikansk grafikk og var også kurator for utstillingen «The Great Graphic Boom» som ble vist i Nasjonalgalleriet i 2017. Utstillingen tok for seg hvordan interessen for grafikk i USA blomstret i tiårene etter andre verdenskrig.
Les mer om utstillingen her: nasjonalmuseet.no/carroll-dunham
Carroll Dunham, «Untitled», 2006 © Dunham, Carroll/BONO.
Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik. Portrettfoto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet
//
Join us, as we examine the American artist Carroll Dunham's prints in light of the renewed interest in the print medium in the United States, from the 1960s until today!

This is a lecture by art historian and curator at the National Museum, Øystein Ustvedt, about the major wave of printmaking in the United States from Jasper Johns and Helen Frankenthaler to Carroll Dunham and Tauba Auerbach, as part of the exhibition "Carroll Dunham. Where am I? Prints 1985–2022", on display at the National Museum 3 February–21 May 2023. The exhibition shows a selection of works recently gifted by the artist to the museum.

Dunham had his big break through as an artist in New York in the early 1980s, and is internationally renowned for his paintings, drawings and prints. Dunham's work contain references to art history, popular culture and personal experiences, and show a wide range of styles, motifs, themes and techniques.

Øystein Ustvedt has worked extensively with American graphics and previously curated the exhibition "The Great Graphic Boom", at the National Gallery in 2017. The exhibition examined how interest in prints in the United States flourished after the Second World War.

More information: nasjonalmuseet.no/en/15.3-lecture-the-american-impact
Carroll Dunham, «Untitled», 2006 © Dunham, Carroll/BONO.
Photo: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik. Portret photo: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet
Advertisement

Where is it happening?

Nasjonalmuseet, Kjeller, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Nasjonalmuseet

Host or Publisher Nasjonalmuseet

It's more fun with friends. Share with friends