Food Autonomy Festival #8

Schedule

Fri Jun 21 2024 at 10:00 am to Sun Jun 23 2024 at 08:00 pm

Location

Het Groene Veld | Amsterdam, NH

Advertisement
The 8th edition of the Food Autonomy Festival (FAF) will take place in Amsterdam in June! For three days we will gather to address the political struggles related to food and agriculture and strengthen our resistance to the corporate-controlled industrial food system!
? We want to create an open and accessible space for collectives, organizations, farmers, artists, activists, (young) academics, and anyone fighting for social and ecological justice. The FAF will be a space to share ideas, perspectives, knowledge and skills related to food, agriculture and social justice, and a moment to create new relationships and strengthen existing ones. Resistance requires imaging food futures outside the corporate-controlled industrial food system. At the FAF, we will celebrate existing alternatives and explore new ways of practicing food autonomy.
? This year, as people across the world are fighting for their right to live, work and grow on their lands, for their liberation from oppressive and colonial entities, we find it particularly important to highlight the political nature of food and agriculture. Who has access to (growing) food? Who has the power to decide who can grow what and where? Who is profiting from the agrochemical dependence? The FAF will be a space to share and learn from each others struggles for autonomy as well as the struggles we face within our movements. A site of resistance, solidarity, and autonomy, where we challenge racism, sexism, coloniality, and oppression in all its forms.
? Therefore, on the 21st-23rd of June, we will come together at ADM Noord/Het Groene Veld to explore three intersecting themes: social justice in food systems, fighting agrochemicals and corporate control, and food autonomy in practice, through open discussions, workshops, hands-on farming activities and cultural events.
? Check our website for more information & updates: https://aseed.net/food-autonomy-festival-8-2024-page/
✊ Do you want to participate at the Festival by giving a workshop or volunteering? We would love to hear from you at [email protected] !
Together we will grow resilient roots in common ground!
We hope to see you there!
[The amazing poster is made by our good friend @lava.hhv, check out her work!]
---
De 8e editie van het Food Autonomy Festival (FAF) vindt plaats in Amsterdam in juni 2024! Drie dagen lang zullen we samenkomen om de politieke strijd met betrekking tot voedsel en landbouw aan te kaarten en ons verzet tegen het door bedrijven gecontroleerde industriële voedselsysteem te versterken!
? We willen een open en toegankelijke ruimte creëren voor collectieven, organisaties, boeren, activisten, kunstenaars, (jonge) academici en iedereen die vecht voor sociale en ecologische rechtvaardigheid. De FAF zal een ruimte zijn om ideeën, perspectieven, kennis en vaardigheden met betrekking tot voedsel, landbouw en sociale rechtvaardigheid te delen, en een moment om nieuwe relaties aan te gaan en bestaande te versterken. Verzet vereist een toekomstbeeld van voedsel buiten het door bedrijven gecontroleerde industriële voedselsysteem. Op de FAF vieren we bestaande alternatieven en verkennen we nieuwe manieren om voedselautonomie te beoefenen.
? Dit jaar, nu mensen over de hele wereld vechten voor hun recht om op hun land te leven, te werken en bevrijd te worden van onderdrukkende en koloniale entiteiten, vinden we het belangrijk om de politieke aard van voedsel en landbouw te benadrukken. Wie heeft toegang tot (het verbouwen van) voedsel? Wie heeft de macht om te beslissen wie wat mag verbouwen en waar? Wie profiteert van de agrochemische afhankelijkheid? De FAF zal een ruimte zijn waar je kunt leren van elkaars strijd voor autonomie en de strijd die we voeren binnen onze bewegingen. Een plek van verzet, solidariteit en autonomie, waar we racisme, seksisme, kolonialisme en onderdrukking in al zijn vormen bestrijden.
? Daarom komen we op 21-23 juni samen in ADM Noord / Het Groene Veld om drie thema's te verkennen die elkaar kruisen: sociale rechtvaardigheid in voedselsystemen, vechten tegen landbouwchemicaliën en bedrijfscontrole, en voedselautonomie in de praktijk, door middel van open discussies, workshops, praktische landbouwactiviteiten en culturele evenementen.
✊ Wil je deelnemen aan het Festival door een workshop te geven of vrijwilligerswerk te doen? We horen graag van je op [email protected]!
[De geweldige poster is gemaakt door onze goede vriendin @lava.hhv!]
Advertisement

Where is it happening?

Het Groene Veld, Amsterdam, Netherlands

Event Location & Nearby Stays:

ASEED Europe

Host or Publisher ASEED Europe

It's more fun with friends. Share with friends