FINANCIAL SERVICES AND RETAIL BANKING FORUM 2023

Schedule

Fri May 26 2023 at 01:00 am

Location

Rex Hotel Saigon | Ho Chi Minh City, HC

Advertisement
Ngày 26 tháng 05, Tập đoàn Dữ liệu quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM, Ngân hàng Thế giới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số/ Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Bộ Công thương, Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội Chứng khoán Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam cùng tổ chức sự kiện Diễn đàn Dịch vụ Tài chính – Ngân hàng 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng đổi mới và phát triển các dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị nổi bật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, công nghệ thông tin.
Advertisement

Where is it happening?

Rex Hotel Saigon, 141 Nguyen Hue,Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Event Location & Nearby Stays:

IDG Vietnam Public Sector

Host or Publisher IDG Vietnam Public Sector

It's more fun with friends. Share with friends