Eva Koťátková: Bir Balıkmışım Bacakları Olan | I Sometimes Imagine I’m a Fish with Legs

Schedule

Sun Aug 27 2023 at 11:00 am to 06:00 pm

UTC+03:00

Location

Arter | Istanbul, IB

Advertisement

27 Ağustos 2023' kadar
Eva Koťátková’nın yapıtları, normatif kurumların bireylerin bedenlerini, zihinlerini, hareketlerini ve kimliklerini şekillendirme biçimlerine odaklanır. Okullara, hapishanelere ve psikiyatri kurumlarına ait imgelere sıklıkla başvuran sanatçı, mevcut sistem içerisinde başkaldırıya elverişli açıklıkları keşfetmek için denetleme ve kısıtlama araçlarını, yöntemlerini ve yapılarını görünür kılar. Koťátková, çizim, kolaj, fotoğraf, video, performans ve heykel gibi çeşitli mecralar kullanarak ürettiği yapıtlarında yerleşik tahakküm sistemlerini tersyüz ederek yaratıcı ifadeye, empatiye ve hayal gücüne yer açan güvenli alanlar yaratır.

Koťátková, "Bir Balıkmışım Bacakları Olan" başlıklı kişisel sergisinde bireylerin toplumsal yapılar içerisinde büründükleri rollerin ve bunların sisteme bağlı gerekçelerinin yanı sıra sanat eserlerinin sunumunu mümkün kılan kurumsal çerçeveleri irdeler. Sergi, dokunarak, içerisinde hareket ve hayal ederek keşfedilmek üzere bedenin bütününe hitap eden bir ortam olarak tahayyül edilmiştir. Koťátková, bağ kurmanın ve paylaşmanın farklı yollarını bulmak amacıyla giriştiği ortak bir deneme sahası oluşturma çabasında ziyaretçileri yaratıcı birer işbirlikçi olarak konumlandırır. Her biri ayrı birer yapıt olarak da işleyen desenler, heykeller ve anlatılar, bu sürece evsahipliği yapmak, destek ve ilham vermek için bir araya gelir.

Koťátková’nın kendi sözleriyle ifade etmek gerekirse, tıpkı bir “kolektif beden” gibi parçalardan meydana gelen "Bir Balıkmışım Bacakları Olan", bazıları sanatçının önceki sergilerinde yer aldıktan sonra bu sergi bağlamına uyarlanmış, diğerleri ise bu sergi için özel olarak üretilmiş öğeler içerir. Sergi mekânına yayılan her bir parça, izleyicilere dinlenmek, oyun oynamak, düşüncelere dalmak ve düşlemek için ayrı alanlar sunar. Sergiyi deneyimleyen ziyaretçiler, Koťátková’nın medyadan, ders kitaplarından, kendi ailesinin ve dünyanın farklı bölgelerinden işbirliği yaptığı çocukların anlatılarından derlediği öykülere de kulak verebilir.

Arter’in giriş kat galerisindeki sergi, normatif tanımlamaların ve kimliklerin ötesinde birbirimizle ilişki ve bağ kurmanın, yalıtılmış adalar yerine ağlar ve kolektif organizmalar inşa etmenin ve sesi yeterince duyulmayanların hikâyelerini dinlemenin önemini vurgular.
---

Until 27 August 2023
Eva Koťátková’s works focus on the ways in which normative institutions shape the bodies, minds, movements and identities of individuals. Frequently using imagery from schools, prisons or psychiatric institutions, Koťátková exposes the tools, methods and structures utilised for control and containment to explore possibilities for revolt in the current system. Employing a diverse array of mediums such as drawing, collage, photography, video, performance and sculpture, the artist subverts the established disciplinary configurations to open up safe spaces for creative expression, empathic behaviour and imagination.
In her solo exhibition titled "I Sometimes Imagine I’m a Fish with Legs", Koťátková examines individuals’ disposition within social structures and their systemic causes, as well as the institutional frameworks that enable the presentation of artworks. The exhibition is posed as an environment that appeals to the entire body, calling for an exploration by touch, movement and imagination. Drawings, sculptures and narratives, each constituting a work on its own, come together to host, support and inspire visitors situated by the artist as creative partners in a quest to create a communal testing ground within the gallery space for finding different ways of connecting and sharing.
"I Sometimes Imagine I’m a Fish with Legs" functions like a “collective body” – to adopt Koťátková’s artistic vocabulary – composed of parts, some produced specifically for this occasion and others adapted from the artist’s previous exhibitions. Each part marks a different zone spreading across the gallery to welcome visitors to lounge, dream, play and reflect. These zones also invite the audience to lend an ear to the stories collected by Koťátková from the media, textbooks, and her own family, as well as from the children she collaborated with in different parts of the world.
The exhibition on Arter’s entrance floor is a call to consider the importance of relating and connecting to each other beyond normative labels and identities, to build nets and collective organisms rather than isolated islands and to listen to the stories of those who are not often given enough voice.
Advertisement

Where is it happening?

Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey

Event Location & Nearby Stays:

Arter

Host or Publisher Arter

It's more fun with friends. Share with friends