Dzień otwarty PJATK

Schedule

Fri Mar 24 2023 at 01:00 pm to 07:00 pm

Location

PJATK | Warsaw, MZ

Advertisement
(PL) ?
Myślisz o studiach w PJATK? Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych kierunkach? A może spotkać się i porozmawiać z naszymi studentami?
Zapraszamy na Dzień Otwarty!
?HARMONOGRAM DNIA OTWARTEGO?
15:00 – prezentacja o Uczelni w języku polskim
16:00 – spotkanie z Działem Rekrutacji
17:00 – prezentacja o Uczelni w języku angielskim
Czekają na was:
– prezentacja Uczelni?;
– spacer po Kampusie Głównym?;
– rozmowy z przedstawicielami wydziałów PJATK?;
– spotkanie z Działem Rekrutacji?‍??‍?;
– spotkania ze studentami i Samorządem Studenckim?;
–... i wiele więcej atrakcji!?
Wpadnij do nas i poznaj swoją przyszłą uczelnię! Zapraszamy!

(ENG)
Are you thinking about studying at PJATK? Would you like to know more about our courses? Or maybe meet and talk to our students?
Come to the Open Day!
The open day will be bilingual, we'll speak in Polish and English.
?TIMETABLE OF THE OPEN DAY?
15:00 – presentation about school in Polish
16:00 – meeting with Enrolment Department
17:00 – presentation about school in English
What is waiting for you?
– Presentation about school?.
– Walk around the Main Campus?
– Conversations with the representatives of PJAIT faculties?.
– Meeting with the Enrolment Department?‍??‍?.
– Meeting with students and the Student’s Council?.
– …and so much more!?

Come and meet us and get to know your future university! You're welcome!
Advertisement

Where is it happening?

PJATK, ul. Koszykowa 86,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

PJATK

Host or Publisher PJATK

It's more fun with friends. Share with friends