Doç.Dr Deniz Esemenli ile Divanyolu

Schedule

Sun Feb 12 2023 at 09:45 am

Location

Divanyolu | Istanbul, IB

Advertisement
Rehber: Doç. Deniz Esemenli
Gsm: +905377139360
Tur Tarihi:
12 Şubat Pazar
Buluşma: 09:45 Divan yolu başında, Milion Taşı
Gezi Ücreti: 240TL
Divanyolu Aksaray Türk yapıları/ ROMA’DAN OSMANLI’YA İSTANBUL’UN
KENTSEL OMURGASI
Milion taşı,Cevri Kalfa Mektebi,Firuz Ağa Camii,Mehmed Ağa Külliyesi,Cağaloğlu
Hamamı,İran Sefareti,Düyun-u Umumiye,2.Mahmud Türbesi ve Divanyolu
külliyeleri,Bayezit Külliyesi,Ragıp Paşa Kütüphanesi,Laleli camii,Bodrum camii ve
sarnıcı,Aksaray Pertevniyal camii başta olmak üzere Cadde üzerinde ne varsa görülecek .
İstanbul limanından kara surlarına kadar Bayezit’e kadar tek,bundan sonra iki kol halinde
gelişen Roma’ın anayolu Mese caddesi ve forumlarının Osmanlı döneminde çevresindeki
mahalleleri de yaratacak şekilde süren ve günümüze bağlanan gelişimi,kenti kesintisiz bir
imparatorluklar başkenti haline getirerek Osmanlı’yı mimari anlamda da Roma’nın varisi
yapar.
Advertisement

Where is it happening?

Divanyolu, ,Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey

Event Location & Nearby Stays:

1001 \u0130stanbul

Host or Publisher 1001 İstanbul

It's more fun with friends. Share with friends