Dembra fremleggskonferanse

Schedule

Fri Jun 03 2022 at 09:30 am to 01:45 pm

Location

HL-senteret | Oslo, OS

Advertisement
Fredag 3. juni legger masterstudenter fram sine arbeider om ekstremisme, rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger i skolen.
MF vitenskapelige høyskole (MF), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og Dembra inviterer til konferanse der studenter vil legge frem masteroppgaver med temaer tilknyttet Dembra. Tematisk spenner oppgavene vidt, og tar blant annet for seg klasseromsamtaler om kontroversielle temaer, bruk av karikaturtegninger i undervisningen, ekstremisme og radikalisering, fremstilling av kjønn og seksualitet i lærebøker, og undervisning relatert til 22. juli 2011.
Fagpersoner kommenterer på oppgavene og deltar i samtaler med studentene.
Masterarbeidene er en del av Dembra LU-prosjektet (Dembra for lærerutdanningen). Det er et samarbeid mellom HL-senteret og flere lærerutdanningsinstitusjoner, der målet er å styrke kompetansen om fordommer og gruppefiendtlighet i lærerutdanningene.
Program:
09.30-9.45 Velkomst
09.45-11.00 Fremleggsgruppe 1
Hans Reidar Nicolaisen: Politiets og skolens samarbeid om forebyggingen av ekstremisme og radikalisering
Jonas Dalbakken: Demokratisk medborgerskap og skolen arbeid med å forebygge terror og radikalisering.
Hannah Færden & Tora Dalheim: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnsfag
Per René Olsen Bysveen: Samfunnsfaglæreres arbeid med med radikalisering og voldelig ekstremisme, og internetts rolle i dette arbeidet
Kommentar og samtale: Lars Gule
11.00-11.10 Pause
11.10-11.50 Fremleggsgruppe 2
Lise og Sissel er: Diskurser tilknyttet kjønn og seksualitet i samfunnsfagbøker i vg1/vg2 før og etter fagfornyelsen
Ingrid Bjøntegaard: Utfordringer i undervisning om rasisme og diskriminering i samfunnskunnskap, og læreres strategier og tilnærminger i møte med disse utfordringene
Kommentar og samtale: Beate Goldschmidt-Gjerløw
11.50-12.30 Lunsj
12.35-13.15 Fremleggsgruppe 3
Audun Kjærmann: Samfunnsfaglæreres opplevelser av å undervise om kontroversielle tema
Åsfrid Skyttemyr: Muhammed-karikaturer i kulturelt mangfoldige klasser, og samfunnsfaglæreres vurderinger av elevenes ytringsrom i møte med dette og andre kontroversielle tema
Kommentar og samtale: Lars L. Iversen
13.15-13.45 Avsluttende diskusjon i plenum
Konferansen er gratis og det vil bli servert en enkel lunsj til de påmeldte.
Meld deg på innen 27.mai her!
(påmeldingslenke: https://nettskjema.no/a/dembramaster)
Tid og sted: 3. juni 2022, 09:30–13:45, HL-senteret, Huk Aveny 56

Arrangører:
Dembra, MF og ILS
Advertisement

Where is it happening?

HL-senteret, Huk Aveny 56, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Dembra - Kompetanseutvikling for skoler

Host or Publisher Dembra - Kompetanseutvikling for skoler

It's more fun with friends. Share with friends