Deň Architektúry Šaľa 2022

Schedule

Sat Oct 01 2022 at 04:00 pm

Location

P. Pázmaňa 1/2, 927 01 Šaľa, Slovenská Republika | Gyor, GY

Advertisement
Poobedie plné architektúry na nádvorí renesančného kaštieľa v Šali.
16:00
PREMENY MESTA
Výstava zachytávajúca premeny mesta v jeho nedávnej minulosti, vedúcich k transformácii na okresné centrum s vlastnou identitou.
KRESLENIE ARCHITEKTÚRY
Počas skupinového kreslenia pre deti i dospelých ponúkneme nový pohľad na premýšľanie o architektúre s ceruzkou v ruke. Workshop je určený pre všetky vekové kategórie.
17:30
TRI POSCHODIA PLNÉ VODY
Históriu a špecifiká Vežového vodojemu priblíži komentovaná prehliadka, ktorá je príležitosťou pozrieť sa na mesto z novej perspektívy.
18:00
PechaKucha Night Šaľa
Formát prednášok o architektúre a verejnom priestore.
19:00
ĽUDSKÝ ROZMER
Čo sa stane, keď do stredu našich výpočtov
umiestnime človeka a jeho potreby? Projekcia filmu Ľudský rozmer, ktorého príbeh znázorňuje skúsenosti dánskeho architekta Jana Gehla s mestským plánovaním.
20:30
DISKUSIA
Neformálna diskusia o verejných priestoroch
po projekcii filmu.
Advertisement

Where is it happening?

P. Pázmaňa 1/2, 927 01 Šaľa, Slovenská Republika, Gyor, Hungary

Event Location & Nearby Stays:

De\u0148 Architekt\u00fary \u0160a\u013ea

Host or Publisher Deň Architektúry Šaľa

It's more fun with friends. Share with friends