Czas Poruszenia 2023 | vol.2

Schedule

Fri Aug 11 2023 at 07:00 pm to Sat Aug 12 2023 at 08:30 pm

Location

Global Expo | Pultusk, MZ

Advertisement
// ?? EN below
Każda wielka przygoda ma swój początek, ale nie każda droga ma swój koniec.
Zrób krok wiary i doświadcz realności nieskończonego Boga!
11-12 sierpnia już po raz drugi w tym roku spotkamy się na wyjątkowym zebraniu Bożej Armii — przed nami Czas Poruszenia 2023 | vol.2.
Jeżeli Twoje serce bije w rytmie przebudzenia, tutaj poczujesz się jak w domu!
Czas Poruszenia to dwa dni głębokiego zanurzenia w potężnej obecności Ducha Świętego, bezcenne godziny uwielbienia, chwile bliskości w modlitwie i czas karmienia się Bożym Słowem.
________________________________________________
CZAS PORUSZENIA organizowany jest przez:
∙ Jakuba Kamińskiego
∙ Nations On Fire
W uwielbieniu poprowadzi nas Zespół NOF Worship.
________________________
KIEDY?
11.08.2023 r., godz. 19:00 - 12.08.2023 r., godz. 20:30
MÓWCY
Jakub Kamiński
Leszek Mocha
________________________
PLAN RAMOWY
PIĄTEK:
17:30 – 19:00 — Rejestracja
19:00 – 22:00 — I SESJA
SOBOTA:
10:00 – 12:30 — II SESJA
12:30 – 13:30 — Przerwa
13:30 – 15:30 — III SESJA
15:30 – 17:30 — Przerwa obiadowa
17:30 – 20:30 — IV SESJA
________________________
CENA
1.06 - 12.08 | 89 zł
∙ Wolontariusze: zniżka 50%
∙ DZIECI
- do 9 roku życia — wstęp bezpłatny
- od 10 roku życia — bilet normalny
*Nie zapewniamy opieki nad dziećmi. Oferujemy natomiast miejsce dla rodziców z dziećmi, w którym jest dostępna transmisja na żywo z sali głównej.

BILETY: https://nofstore.pl/products/czas-poruszenia-2023-vol-2

Ilość miejsc jest OGRANICZONA!
Zakupiony i opłacony bilet zostanie wysłany na adres e-mail podany przy zakupie. Bilet znajdować się będzie w załączniku. Należy go wydrukować lub okazać na telefonie przed wejściem. Nie wysyłamy biletów pocztą tradycyjną.

WOLONTARIAT
Chciałbyś zostać wolontariuszem podczas tego wydarzenia i budować razem z nami? Zapraszamy Cię do wypełnienia formularza wolontariusza na naszej stronie: https://nationsonfire.org/wolontariat/czas-poruszenia-vol-2/
W ramach podziękowania za Twoje zaangażowanie, podarujemy Ci zniżkę 50%!

TŁUMACZENIE
Wszystkie sesje wydarzenia będą tłumaczone symultanicznie na j. angielski.

ADRES
Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO
ul. Modlińska 6D, Warszawa

PARKING
Dostępny będzie bezpłatny parking przy budynku Global EXPO.

________________________________________________
?? Every great adventure has a beginning, but not every road has an end.
Take a step of faith and experience the reality of the infinite God!
On August 11-12, for the second time this year, we will meet as God's Army at a unique assembly — Czas Poruszenia 2023 | vol.2 [EN: “Time of God’s Movement”].
If your heart beats in the rhythm of revival, you will feel right at home here!
Czas Poruszenia is two days of deep immersion in the most powerful presence of the Holy Spirit, priceless hours of worship, moments of intimacy in prayer and time to fill ourselves with the Word of God.
CZAS PORUSZENIA is organized by:
∙ Jakub Kamiński
∙ Nations On Fire
NOF Worship will lead us in worship.
________________________
WHEN?
August 11, 2023, at 7:00 PM - August 12, 2023, at 8:30 PM

SPEAKERS
Jakub Kamiński
Leszek Mocha
________________________
SCHEDULE
FRIDAY:
5:30 PM – 7:00 PM — Registration
7:00 PM – 10:00 PM — I SESSION
SATURDAY:
10:00 AM – 12:30 PM — II SESSION
12:30 PM – 1:30 PM — Break
1:30 PM – 3:30 PM — III SESSION
3:30 PM – 5:30 PM — Lunch break
5:30 PM – 8:30 PM — IV SESSION
________________________
PRICE
1.06 - 11.08 | PLN 89
∙Volunteers: 50% discount
∙ CHILDREN
- up to 9 years old — free admission
- from the age of 10 and above — regular ticket
*We don't provide babysitting. We do offer a parent-child area with live streaming from the main auditorium.

TICKETS: https://nofstore.pl/products/czas-poruszenia-2023-vol-2

The number of places is LIMITED!
The purchased and paid ticket will be sent to the e-mail address provided at the time of purchase. The ticket will be attached. It should be printed or presented on your device before entering. We do not send tickets by regular mail.

VOLUNTEERING
Would you like to become a volunteer during this event and build with us? We invite you to fill out the volunteer form on our website: https://nationsonfire.org/wolontariat/czas-poruszenia-vol-2/
As a thank you for your commitment, we'll give you a 50% discount!

ENGLISH TRANSLATION
All sessions of the event will be simultaneously interpreted into English.

ADDRESS
Global Expo Centrum Targowo-Kongresowe
st. Modlińska 6D, Warsaw

PARKING
Toll-free parking spaces will be available at the Global EXPO building.
Advertisement

Where is it happening?

Global Expo, Pultusk, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Nations On Fire

Host or Publisher Nations On Fire

It's more fun with friends. Share with friends