Czas Poruszenia 2022 | Warszawa

Schedule

Fri Jul 08 2022 at 07:00 pm to Sat Jul 09 2022 at 08:00 pm

Location

Nations On Fire | Warsaw, MZ

Advertisement
/ENG BELOW/
Duch Święty chce się poruszać. Czy dasz Mu przestrzeń?
Czas na Boże PORUSZENIE!
Wierzymy, że Europa i Polska stoją w przededniu wielkiego Bożego poruszenia. Przebudzenie, które nadchodzi, przewyższy nasze najśmielsze wyobrażenia!
Pełni oczekiwania na to, co Bóg pragnie uczynić pośród setek z nas, chcemy ponownie spotkać się na 2 dni pełne uwielbienia, modlitwy i Słowa!
________________________________

CZAS PORUSZENIA organizowany jest przez:
∙ Jakuba Kamińskiego
∙ Nations On Fire

MÓWCY:
∙ Jakub Kamiński
∙ Wojtek Walaszczyk
∙ Arek Krzywodajć
∙ Tomasz Tupajka
W czasie uwielbienia poprowadzi nas Zespół NOF Worship.
Oczekujemy wyjątkowego czasu odpocznienia w Bożej obecności.

_________________________________________

∙ Kiedy?
PLAN RAMOWY:
PIĄTEK:
17:00 – 19:00 Rejestracja
19:00 – 22:00 I Blok Sesyjny
SOBOTA:
10:00 – 12:00 II Blok sesyjny
12:00 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 III Blok sesyjny
15:00 – 17:00 Przerwa obiadowa
17:00 – 19:30 IV Blok sesyjny

∙ Bilety:
https://nationsonfire.org/sklep/bilety/czas-poruszenia-2022-i-warszawa/
49zł (06.06 - 12.06)
79zł (13.06 - 08.07)
Ilość miejsc jest OGRANICZONA!
Zakupiony i opłacony bilet zostanie wysłany na e-maila podanego przy zakupie. Bilet znajdować się będzie w załączniku. Należy go wydrukować lub okazać na telefonie przed wejściem. Nie wysyłamy biletów pocztą tradycyjną.

∙ Dzieci:
- do 6 roku życia - wstęp bezpłatny
- od 7 roku życia - bilet normalny
Nie zapewniamy opieki nad dziećmi.
Oferujemy natomiast miejsce dla rodziców z dziećmi, w którym będzie dostępny streaming z głównej sali.

∙ NOF Cafe oferuje Wam świetną kawę, pyszne słodkości i rewelacyjne przekąski! Zapraszamy!

∙ Wolontariat:
Jeśli chciałbyś zostać wolontariuszem podczas tego wydarzenia - zapraszamy Cię do wypełnienia formularza wolontariusza na naszej stronie https://nationsonfire.org/wolontariat/
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną zniżkę -50%!

∙ Adres:
Centrum Targowo - Kongresowe Global EXPO
ul. Modlińska 6D, Warszawa

∙ Parking:
Dostępny będzie bezpłatny parking przy budynku Global EXPO.

_________________________________

IT'S TIME FOR GOD'S MOVEMENT!
The Holy Spirit wants to move. Will you give Him ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀?
We believe Europe and Poland are on the eve of God's great movement. The coming awakening will bring harvest beyond our wildest dreams!
Full of expectations for what God wants to do in our midst, we want to meet for 2 days full of praise, prayer and the Word!
________________________________
Czas Poruszenia [EN: Time of God's Movement] is organized by:
∙ Jakub Kamiński
∙ Nations On Fire
SPEAKERS:
∙ Jakub Kamiński
∙ Wojtek Walaszczyk
∙ Arek Krzywodajć
∙ Tomasz Tupajka
NOF Worship will lead us in worship.
We look forward to this beautiful time of rest in God's presence.
________________________________
∙ When?
FRIDAY:
17:00 – 19:00 Registration
19:00 – 22:00 I Session
SATURDAY:
10:00 – 12:00 II Session
12:00 – 13:00 Break
13:00 – 15:00 III Session
15:00 – 17:00 Lunch Break
17:00 – 19:30 IV Sessio
∙ Tickets:
https://nationsonfire.org/sklep/bilety/czas-poruszenia-2022-i-warszawa/
49 PLN (06.06 - 12.06)
79 PLN (13.06 - 08.07)
The number of places is LIMITED!
The purchased and paid ticket will be sent to the e-mail address provided during the purchase. The ticket will be attached. Please print it out or show it on your smartphone at registration. We do not send tickets by traditional mail.

∙ Children:
- up to 6 years of age - free admission
- from 7 years of age - regular ticket
We do not provide childcare, but we offer a place for parents with children, where live broadcasting from the main hall will be available.

∙ NOF Café offers you excellent coffee, mouthwatering sweets and delicious snacks! Come and have a try!

• Interpretation:
Time of God's Movement will be interpreted into English and Russian.

∙ Volunteering:
If you would like to become a volunteer during this event, we invite you to fill out a volunteer form on our website: https://nationsonfire.org/wolontariat/
We have prepared a special 50% discount for you!

∙ Address:
Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO
Modlińska 6D, Warsaw

∙ Parking:
Free parking will be available at Global EXPO.
Advertisement

Where is it happening?

Nations On Fire, Modlińska 6D,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Jakub Kaminski

Host or Publisher Jakub Kaminski

It's more fun with friends. Share with friends