Cyber Challenge 2022

Schedule

Thu Feb 03 2022 at 08:30 am to 05:00 pm

Location

Försvarshögskolan | Stockholm, ST

Cyber Challenge 2022
Advertisement
Försvarshögskolan och Nationellt cybersäkerhetscenter bjuder in till en policyorienterad cybersäkerhetstävling med syfte att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare. Sista anmälningsdag till Cyber Challenge 2022 är den 8 november 2021.
Tävlingen involverar ett fiktivt scenario som fokuserar på ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region. Allmän ökad instabilitet har medfört att aktörer alltmer frekvent använder cyberattacker mot kritisk infrastruktur för att uppnå säkerhetspolitiska mål. Detta får effekter för såväl den politiska ledningen, myndigheter, finansiella institutioner som för media. Vårt demokratiska system, den nationella säkerheten och i förlängningen Sveriges suveränitet kan därmed hotas.
Lagens policysvar inkluderar risk- och incidenthantering, strategisk kommunikation, policyutveckling och konsekvensanalys som naturliga delar i syfte att stärka studenters kunskaper om cyberrelaterade policyfrågor.
Tävlingen vänder sig till dig som studerar vid ett universitet eller lärosäte för högre studier. Studenter söker i lag om fyra (4) elever. Varje lag måste rekrytera en coach som är anställd på lagets lärosäte.
De tre lag som ges bäst omdömen av tävlingens domare erbjuds av Nationellt cybersäkerhetscenter ersättning på upp till 40 000 kr för kostnader som relaterar till resa, kost och logi i samband med Cyber Strategy Challenge 2022 i Genève, Schweiz. Alla kostnader i samband med tävlingen ska redovisas mot kvitto. Denna ersättning betalas enbart ut om tävlingen i Genève genomförs som planerat. Lag som accepterar ersättningen ingår även avtal att ta fram en rapport om erfarenheter av denna tävling och tävlingen i Genève.
?Anmälan och information
Läs mer och anmäl ditt lag: https://www.fhs.se/arkiv/kalenderhandelser/2021-09-24-cyber-challenge-2022.html
Sista anmälningsdag är den 8 november 2021.
Det finns ett begränsat antal platser om max 20 lag. Försvarshögskolan reserverar sig rätten att välja ut lag om anmälningarna överstiger 20 lag. Lagen får mer information angående tävlingsinstruktioner, deadlines och det digitala upplägget efter anmälan.
Advertisement

Where is it happening?

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm, Sweden

Event Location & Nearby Stays:

F\u00f6rsvarsh\u00f6gskolan

Host or Publisher Försvarshögskolan

It's more fun with friends. Share with friends