CreativeMornings: İsmail Arı

Schedule

Fri Mar 31 2023 at 10:00 am

Location

Bomontiada, Atölye Istanbul | Istanbul, IB

Advertisement
Bu ayki etkinlikte Canan Arın'ı “Sığınak” temasıyla ağırlıyoruz. Etkinlikte Canan, kendi hikâyesinden yola çıkarak, bu ayın teması üzerine konuşacak.
Program:
09:00-09:30: Karşılama ve Kahvaltı
09:30-10:00: Konuşma
10:00-10.30: Soru-Cevap ve Sosyal Alan
Konuşmacı hakkında:
İsmail Arı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Aynı yılın Haziran ayında BirGün gazetesinin Ankara bürosunda çalışmaya başladı ve 2020 yılında gazetenin İstanbul ofisine geçti. COVID-19 pandemisinde yaklaşık bir yıl sağlık muhabirliği yaptı. Sağlık alanında yaptığı haberler ile İstanbul Tabip Odası, Ankara Tabip Odası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ödüller aldı. 2021 yılının ortalarından itibaren kent, belediye ve kamu ihaleleri üzerinde araştırmalar yaparak bu alanda haberlere imza atan İsmail, yaptığı haberlerle Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’ndan ödüller aldı. Arı, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi.
Mart ayının teması ‘Yolsuzluk’.
Yolsuzluk, tanıdığınız birini tanımadığınız birine tercih etmek gibi masum bir şekilde başlayabilir. Ya da bir zamanlar gönderilen bir hediyenin karşılığını bir projeyle ödeyerek. Yolsuzluk, adil oyun kurallarına göre sosyal bağlantıları ve mali avantajları ödüllendiren bir spektrum olarak her toplumda ve her kurumda yer alır.
Bazı insanlar yolsuzlukla hayatta kalırlar, yaşadıkları labirent bürokrasiler aksini tam anlamıyla imkânsız kılar. Ama onlar hayatta kalırken diğerleri yok olmaya muhtaç kalır. Toksik kimyasalların yükselen dumanları, yasalara göre inşa edilmemiş yıkılan binalar, etrafımızdaki felaketleri insanlardan çok kârı önemseyen ve daha büyük iyilik için kazananlara borçluyuz.
Sosyal antropolog Lucy Koechlin'in belirttiği gibi “Yolsuzluğun olmadığı bir dünya güçlü bir fikir. Ama birdenbire ortaya çıkmayacak. Açık konuşmak cesaret ister. Şeffaflık ve hesap verebilirliği talep etmek. Afişe etmeyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek. İnsan koalisyonlarını örgütlerken kurumsal yoğunlaşmayı kırmak, ve dengeyi yeniden kurmak. Hesap verme yetkisini elinde tutmak için ne yapacaksın?”
Monterrey edisyonumuz bu ayki ‘Yolsuzluk’ temasını seçti ve Violeta Hernández temayı görselleştirdi.
/////

In March, CreativeMornings Istanbul will take place physically at ATÖLYE. At this month’s event, we are hosting İsmail Arı with the theme of “Corruption”. At the event, İsmail will talk about how the theme resonates with his personal and professional journey.

Schedule:
09:00-09:30: Welcoming and Breakfast
09:30-10:00: Talk
10:00-10.30: Q&A and Networking
*This event will be held in Turkish.

About the Speaker:

İsmail Arı graduated from Gazi University, Faculty of Communication, Department of Journalism in 2019. In June 2019, he started to work in the Ankara office of the newspaper BirGün, and in 2020 he moved to the Istanbul office of the newspaper. He worked as a health reporter for about a year during the COVID-19 pandemic. He received awards from Istanbul Medical Chamber, Ankara Medical Chamber and Turkish Journalists’ Association for his news in the field of health. İsmail, who has been making news in this field by researching city, municipality and public tenders since the middle of 2021, received awards from the Chamber of Architects and the Chamber of City Planners for his news. Arı is also a member of the Journalists’ Association of Turkey.

March ’s Theme is Corruption.
Corruption can start innocently, like favoring someone you know over someone you don’t. Or recalling a gift they once sent, and repay them with a project for that sweetness. Corruption is a spectrum, rewarding social connections and financial advantages over the rules of fair play. It exists in every society and every institution.

Some people survive through corruption, the labyrinthine bureaucracies where they live making it literally impossible otherwise. But while they survive, others perish. Rising plumes of toxic chemicals, collapsing buildings not constructed to code, we owe the calamities all around us to those who cared more about profit than people and gain over the greater good.
As social anthropologist Lucy Koechlin notes, “A world without corruption is a powerful idea. But it doesn’t appear out of the blue.” It takes courage to speak out. To demand transparency and accountability. To strengthen whistleblower protections and the rule of law. To break up corporate concentration while organizing coalitions of people to reset the balance. What will you do to hold power to account?
Our Monterrey chapter chose this month’s exploration of Corruption and Violeta Hernández illustrated the theme.
Advertisement

Where is it happening?

Bomontiada, Atölye Istanbul, Tarihi Bomonti Bira Fabrikası Silahşör Cad. Birahane Sok. No. 1 - Şişli, İstanbul,Istanbul, Türkiye, Istanbul, Turkey

Event Location & Nearby Stays:

CreativeMornings Istanbul

Host or Publisher CreativeMornings Istanbul

It's more fun with friends. Share with friends