Cengiz Çekil: Bugün de Yaşıyorum | I Am Still Alive

Schedule

Sun Sep 24 2023 at 11:00 am to 06:00 pm

UTC+03:00

Location

Arter | Istanbul, IB

Advertisement
24 Eylül 2023'e kadar

Türkiye’de kavramsal sanatın öncüleri arasında yer alan Cengiz Çekil (1945–2015), 1970’lerden itibaren eserlerinde gündelik hayatın içinden malzemeler kullanmıştır. Hazır nesneleri, yerleşik deyişleri ve formları bağlamlarından koparıp tekrarlayarak ve dönüştürerek çalışan sanatçı, sanatın alışılagelmiş tanımlarının ve kategorilerinin ötesinde, kolektif belleği harekete geçiren çok katmanlı yapıtlar üretir.

Çekil, döneminin sosyo-politik iklimini belirleyen modernleşme, şehirleşme, küreselleşme, siyasal şiddet ve tüketim kültürü gibi olguları eleştirel ve nüktedan bir üslupla ele alır. Yerel ve güncel meseleleri, evrensel ve soyut formlarla bir araya getirerek ölüm, enerji, zaman ve inanç gibi kavramlar etrafındaki varoluşsal soruları irdeler. Sanatçı, yapıtlarının önemli bir bölümünde yer bulan saatler, gazeteler ve takvimler aracılığıyla gündemi, güncel eğilimleri ve dönemin hâkim düşünce sistemlerini ortaya koymakla kalmaz, zamanın tanımı ve temsili üzerine de düşünür. Çekil’in yapıtlarında özellikle 1980’lerden sonra öne çıkan anıt mezar ve sunak benzeri yapıların yanı sıra kurban ve muska motifleri gibi unsurlar, bir yandan bireyi şiddet ve korku yoluyla hizaya getirmeyi amaçlayan tehditkâr bir toplumsal düzeni ele alırken bir yandan da insanlığın akan zamanı işaretleyerek tüm kırılganlığı ve geçiciliğiyle yaşamı anlamlı kılma ihtiyacına dikkat çeker.

Cengiz Çekil’in bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı sergisi "Bugün de Yaşıyorum", sanatçının "Günce" (1976) başlıklı yapıtından esinle isimlendirilmiştir. Çekil, bu eser için bir deftere yaklaşık iki ay boyunca her gün tarih atıp “Bugün de yaşıyorum” cümlesini damgalar. Defterin son sayfasında ise “Askere gidiyorum” ibaresi yer alır. Arter’in 4. ve 3. katlarında yer alan "Bugün de Yaşıyorum" başlıklı retrospektif sergi, Çekil’in yaşamı tüm zorluklarına rağmen kutlayan gündelik bir ritüel olarak konumlandırdığı üretimine ışık tutmayı ve sanatçının yapıtlarının halen güncelliğini koruduğunu vurgulamayı hedefliyor.

---
Until 24 September 2023
One of the pioneering figures of conceptual art in Turkey, Cengiz Çekil (1945–2015) used everyday materials in his works starting from the 1970s. The artist recontextualised, serialised and transformed daily objects, familiar phrases and forms into multi-layered works that provoke the collective imagination and transcend the established definitions and classifications of art.

Çekil’s practice reflects on the socio-political circumstances of the period in which he created his body of work, focusing on the effects of modernisation, urbanisation, globalisation, political violence and consumer culture. Bringing together local and current affairs with universal and abstract forms, the artist’s works contemplate existential questions about death, energy, time and faith. His recurrent use of clocks, newspapers and calendars divulges contemporary issues, current tendencies and dominant mindsets of the period while also pondering the very definition and representation of time. The forms that relate to mausoleums, altars, sacrificial offerings and amulets, which dominate Çekil’s oeuvre especially after the 1980s, denote not only a perilous social environment that aims to oppress the individual through violence and fear, but also the human need to leave a mark and give meaning to life despite its fragility and ephemerality.

"I Am Still Alive", the most comprehensive exhibition of the artist to date, derives its title from Çekil’s work titled "Diary" (1976). In order to create this work, the artist stamped each day’s date, followed by the sentence “I am still alive”, on every page of a notebook for a period of approximately two months, except the last one bearing the stamp “I am going for my military service”. Spread over the 4th and 3rd-floor gallery spaces of Arter, the retrospective exhibition "I Am Still Alive" aims to highlight Çekil’s artistic practice as a daily ritual celebrating life despite all its difficulties and to emphasize its relevance today.
Advertisement

Where is it happening?

Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey

Event Location & Nearby Stays:

Arter

Host or Publisher Arter

It's more fun with friends. Share with friends