CCCB- Dia Orwell 2022 Andrei Kureichik Veus per la llibertat

Schedule

Mon May 30 2022 at 06:30 pm to 08:00 pm

Location

CCCB | Barcelona, CT

Advertisement
Dia Orwell 2022: Andrei Kureichik, Veus per la llibertat
About this Event

CATALÀ

En aquesta edició celebrem la vigència de George Orwell explorant el poder de l’escriptura i el llenguatge en un món sacsejat per dos anys llargs de pandèmia i encara incrèdul davant la invasió russa d’Ucraïna, fet que suposa d’una de les crisis més importants de la història recent d’Europa. En el Dia Orwell d’enguany tenim l’oportunitat d’escoltar veus que denuncien el silenci davant de l’autoritarisme i la repressió política, però que també dibuixen possibilitats de canvi i transformació enmig d’aquests temps turbulents. L’escriptora Ali Smith, el dramaturg Andrei Kureichik i l’assagista Rebecca Solnit ens acompanyen en aquest trajecte celebrant la figura d’Orwell, el llegat del qual avui ressona de manera més explícita que mai.

Com sempre, el Dia Orwell comptarà amb les rutes literàries per la Barcelona d’Orwell i amb un ampli programa d’activitats a la ciutat.

El Dia Orwell és una iniciativa impulsada des dels seus inicis conjuntament amb el Col·lectiu Dia Orwell i que se celebra en col·laboració amb el PEN Català i el col·lectiu Artist at Risk.

Conversem amb el periodista i dramaturg Andrei Kureichik sobre la repressió i la persecució política del règim d’Aleksandr Lukaixenko, a la vegada que presentem la lectura dramatitzada de la seva obra Les veus de la nova Bielorússia.

El dramaturg bielorús Andrei Kureichik va voler il·luminar la complexitat i la cruesa de la situació política del seu país a través de les paraules silenciades dels testimonis de la deriva repressiva del règim de Lukaixenko després de les eleccions del 2020. Aquest és l’exercici que du a terme a la peça de teatre documental Les veus de la nova Bielorússia, que il·lustra una situació encara vigent avui i que ha suposat l’empresonament de milers de persones, nombroses denúncies per vulneració dels drets humans, com també l’exili de bona part del moviment opositor al règim, entre ells el mateix Kureichik.

La lectura dramatitzada de Les veus de la nova Bielorússia (traducció d'Elisabet Ràfols) és una adaptació del director i dramaturg Ricard Soler Mallol, amb la participació de Actor 1, Actor 2 i Actor 3.

Aquesta activitat és una col·laboració amb el col·lectiu Artist at Risk en el marc del projecte Artists at Risk (AR) – A European Network of Safe Havens (AR-ENSH), cofinançat pel programa Creative Europe de la Unió Europea.

Informació pràctica:

Hora inici: 18:30

Espai: Hall (Carrer de Montalegre, 5).

Preu: 3€ (més comissió). Gratuït: Amics del CCCB, aturats, Carnet de docent de la Generalitat (ensenyament obligatori) i jubilats amb la Targeta Rosa.

Idioma: Català / Anglès

Traducció simultània anglès - catalàCASTELLANO

En esta edición celebramos la vigencia de George Orwell explorando el poder de la escritura y el lenguaje en un mundo sacudido por los largos años de pandemia y todavía incrédulo ante la invasión rusa de Ucrania, hecho que supone una de las mayores crisis de la historia reciente de Europa. En el Día Orwell de este año tenemos la oportunidad de escuchar voces que denuncian el silencio ante el autoritarismo y la represión política, pero que también dibujan posibilidades de camino y transformación en estos tiempos turbulentos. La escritora Ali Smith, el dramaturgo Andrei Kureichik y la ensayista Rebecca Solnit nos acompañan en este trayecto de celebración de la figura de Orwell, cuyo legado hoy resuena de forma más explícita que nunca.

Como siempre, el Día Orwell contará con las rutas literarias por la Barcelona de Orwell y con un amplio programa de actividades en la ciudad.

El Día Orwell es una iniciativa impulsada desde sus inicios junto con el Colectivo Día Orwell y que se celebra en colaboración con el PEN Català y el colectivo Artist at Risk.Conversamos con el periodista y dramaturgo Andrei Kureichik sobre la represión y la persecución política del régimen de Alexander Lukashenko, a la vez que presentamos la lectura dramatizada de su obra Les veus de la nova Bielorússia.

El dramaturgo bielorruso Andrei Kureichik quiso iluminar la complejidad y la crudeza de la situación política de su país a través de las palabras silenciadas de los testimonios de la deriva represiva del régimen de Lukashenko después de las elecciones de 2020. Este es el ejercicio realizado en su pieza de teatro documental Les veus de la nova Bielorússia, que ilustra una situación todavía vigente hoy y que ha supuesto el encarcelamiento de miles de personas, numerosas denuncias por vulneración de los derechos humanos, así como el exilio de gran parte del movimiento opositor al régimen, entre ellos el propio Kureichik.

La lectura dramatizada de Les veus de la nova Bielorússia (traducción de Elisabet Ràfols) es una adaptación del director y dramaturgo Ricard Soler Mallol.

Esta actividad es una colaboración con el colectivo Artist at Risk en el marco del proyecto Artists at Risk (AR) – A European Network of Safe Havens (AR-ENSH), cofinanciado por el programa Creative Europe de la Unión Europea.

Información práctica:

Hora inicio: 18:30

Espacio: Hall (Calle Montalegre, 5).

Precios: 3 € (más comisión). Gratuito - Amigos del CCCB, parados, Carnet de docente de la Generalitat y jubilados con la Tarjeta Rosa.

Idioma: Catalán / Inglés

Traducción simultánea inglés - catalánENGLISH

In this edition we celebrate George Orwell's relevance by exploring the power of writing and language in a world shaken by two long years of pandemic and still incredulous about the Russian invasion of Ukraine, one of the greatest crises in Europe's recent history. On this year's Orwell Day we have the opportunity to listen to voices that denounce the silence against authoritarianism and political repression, but also draw possibilities for change and transformation in the midst of these turbulent times. Writer Ali Smith, playwright Andrei Kureichik and essayist Rebecca Solnit join us on this journey celebrating the figure of Orwell, whose legacy echoes today more explicitly than ever.


As always, Orwell Day will feature literary tours of Orwell's Barcelona and a wide-ranging program of activities in the city.


Orwell Day is an initiative promoted since its inception in conjunction with the Col·lectiu Dia Orwell and held in collaboration with PEN Català and the collective Artist at Risk.

We talk with journalist and playwright Andrei Kureichik about the repression and political persecution of Aleksandr Lukashenko's regime, while presenting a dramatized reading of his play Voices of New Belarus.


Belarusian playwright Andrei Kureichik wanted to illuminate the complexity and rawness of the political situation in his country through the silenced words of the testimonies of the repressive drift of the Lukashenko regime after the 2020 elections. This is the exercise carried out in his documentary theater piece Voices of New Belarus, which illustrates a situation still in force today and which has led to the imprisonment of thousands of people, numerous complaints of human rights violations, as well as the exile of a large part of the opposition movement to the regime, including Kureichik himself.


The dramatized reading of Les veus de la nova Bielorússia (translated by Elisabet Ràfols) is an adaptation by director and playwright Ricard Soler, with the participation of Actor 1, Actor 2 and Actor 3.


This activity is a collaboration with the collective Artist at Risk within the framework of Artists at Risk (AR) – A European Network of Safe Havens (AR-ENSH) project, co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

Information:

Prices: 3 € . Free of charge - Friends of the CCCB, unemployed, certified teachers (with ID), “Targeta Rosa” pensioners.

Venue: Hall (Carrer de Montalegre, 5).

Language: Catalan / English

Simultaneous translation from English to CatalanAdvertisement

Where is it happening?

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Event Location & Nearby Stays:

Tickets

EUR 0.00 to EUR 3.00

CCCB

Host or Publisher CCCB

It's more fun with friends. Share with friends