CCCB- Conversa amb Kyle Chayka. Sobre l’abundància digital

Schedule

Mon Jan 31 2022 at 06:30 pm to 08:00 pm

Location

CCCB | Barcelona, CT

CCCB- Conversa amb Kyle Chayka. Sobre l\u2019abund\u00e0ncia digital
Advertisement
Conversa amb Kyle Chayka. Sobre l’abundància digital.
About this Event

En aquesta sessió, el periodista de The New Yorker, Kyle Chayka, expert en tecnologia i cultura, parlarà amb la sociòloga Liliana Arroyo sobre les contradiccions i els límits d’un món cada dia més digitalitzat.

En els últims anys la digitalització s’ha convertit en la punta de llança d’una economia globalitzada que fa invisible les seves condicions de producció. El metavers proposat per Facebook, per exemple, vol crear una realitat virtual paral·lela on tot allò que desitgem estigui al nostre abast des del menjador de casa. Però, segons Chayka, el somni d’un món immaterial on acumular objectes i experiències digitals sense límit difícilment s’escaparà de les lògiques del consumisme que trobem a l’altra banda de la pantalla. En el seu llibre Desear menos (Gatopardo Ediciones, 2022), Chayka rebutja els cants de sirena de l’abundància digital i proposa recuperar la connexió amb el món que ens envolta a través dels ensenyaments del minimalisme. Com aprendre a desitjar menys en un present marcat per la hiperproducció i l’acceleració? Quines noves formes pren la cultura en una realitat creixentment tecnològica?


Modera: Liliana Arroyo

IDIOMACatalà / AnglèsServei de traducció simultània anglès - català.


Conversación con Kyle Chayka. Sobre la abundancia digital

En esta sesión, el periodista de The New Yorker, Kyle Chayka, experto en tecnología y cultura, hablará con la socióloga Liliana Arroyo sobre las contradicciones y los límites de un mundo cada día más digitalizado.

En los últimos años la digitalización se ha convertido en la punta de lanza de una economía globalizada que invisibiliza sus condiciones de producción. El metaverso propuesto por Facebook, por ejemplo, quiere crear una realidad virtual paralela donde todo aquello que deseamos esté a nuestro alcance desde el comedor de casa. Pero, según Chayka, el sueño de un mundo inmaterial donde acumular objetos y experiencias digitales sin límite difícilmente se escapará de las lógicas del consumismo que encontramos al otro lado de la pantalla. En su libro Desear menos (Gatopardo Ediciones, 2022), Chayka rechaza los cantos de sirena de la abundancia digital y sugiere recuperar la conexión con el mundo que nos rodea a través de las enseñanzas del minimalismo. ¿Cómo aprender a desear menos en un presente marcado por la hiperproducción y la aceleración? ¿Qué nuevas formas adopta la cultura en una realidad crecientemente tecnológica?


Modera: Liliana Arroyo

IDIOMACatalán / InglésServicio de traducción simultánea inglés - catalán.


Conversation with Kyle Chayka . On digital abundance

In this session the journalist of The New Yorker, Kyle Chayka, expert in technology and culture, will talk with sociologist Liliana Arroyo about the contradictions and limits of an increasingly digitized world.

In recent years digitization has become the spearhead of a globalized economy that makes invisible its conditions of production. The metaverse proposed by Facebook, for example, wants to create a parallel virtual reality where everything we want is at our fingertips from the dining room of our home. But, according to Chayka, the dream of an immaterial world in which we can accumulate objects and digital experiences without limit will hardly escape the logics of consumerism that we find on the other side of the screen. In his book The Longing for Less(Bloomsbury Publishing, 2020), Chayka rejects the siren songs of digital abundance and proposes to recover the connection with the world around us through the teachings of minimalism. How to learn to desire less in a present marked by hyperproduction and acceleration? What new forms does culture take in an increasingly technological reality?

Moderators: Liliana Arroyo

LANGUAGECatalan / EnglishSimultaneous translation from English to Catalan.

Advertisement

Where is it happening?

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Event Location & Nearby Stays:

Tickets

EUR 0.00 to EUR 3.00

CCCB

Host or Publisher CCCB

It's more fun with friends. Share with friends