CCCB- Andy Clark Grans preguntes sobre el cervell i la ment

Schedule

Mon Nov 07 2022 at 06:30 pm to 08:00 pm

Location

CCCB | Barcelona, CT

Advertisement
Andy Clark Grans preguntes sobre el cervell i la ment
About this Event

Andy Clark, veu fonamental de la filosofia cognitiva i professor del Sackler Centre for Consciousness Science de la Universitat de Sussex, parla sobre els límits del cervell i la teoria de la ment estesa.


Sense els nostres cervells no som res. Però la intel·ligència humana és més que l’acció del cervell i el sistema nerviós central. El filòsof Andy Clark, la teoria del qual s’ha convertit en un pont cabdal entre la neurociència i la filosofia, defensa que la ment humana constitueix una «ment estesa»: un òrgan de pensament i raó, els límits del qual van més enllà de la pell i el crani. Això és important per entendre la naturalesa híbrida de la ment humana, construïda amb elements biològics i no biològics. A mesura que entrem en una era de biomillora humana generalitzada, és important preguntar-se: on s’atura la ment i on comença la resta del món?


La sessió estarà presentada per Luis Martínez Otero, director del Laboratorio de Neurociencias Visuales de l'Instituto de Neurociencias de Alicante.


Presenta: Luis Martínez Otero


Participants: Andy Clark


Aquesta activitat forma part de: Cervell(s), Grans preguntes sobre el cervell i la ment

IDIOMA


Català / Anglès

Traducció simultània anglès – català.


Andy Clark Grandes preguntas sobre
el cerebro y la mente

Andy Clark, voz fundamental de la filosofía cognitiva y profesor del Sackler Centre for Consciousness Science de la Universidad de Sussex, habla sobre los límites del cerebro y la teoría de la mente extendida.


Sin nuestros cerebros no somos nada. Pero la inteligencia humana es más que la acción del cerebro y el sistema nervioso central. El filósofo Andy Clark, cuya teoría se ha convertido en un puente primordial entre la neurociencia y la filosofía, defiende que la mente humana constituye una «mente extendida»: un órgano de pensamiento y razón, cuyos límites van más allá de la piel y el cráneo. Esto es importante para entender la naturaleza híbrida de la mente humana, construida con elementos biológicos y no biológicos. A medida que entramos en una era de biomejora humana generalizada, es importante preguntarse: ¿dónde se detiene la mente y dónde comienza el resto del mundo?


La sessió estarà presentada per Luis Martínez Otero, director del Laboratorio de Neurociencias Visuales del Instituto de Neurociencias de Alicante.


Presenta: Luis Martínez Otero


Participantes: Andy Clark


Esta actividad forma parte de Cerebro(s), Grandes preguntas sobre el cerebro y la mente

IDIOMA


Catalán / Inglés

Traducción simultánea inglés - catalán.


Andy Clark
Great questions about the brain and mind

Andy Clark, a leading voice in cognitive philosophy and professor at the Sackler Centre for Consciousness Science at the University of Sussex, talks about the limits of the brain and the extended mind thesis.


Without our brains we are nothing. But human intelligence is more than the action of the brain and the central nervous system. Philosopher Andy Clark, whose theory has become a crucial link between neuroscience and philosophy, argues that the human mind constitutes an "extended mind": an organ of thought and reason whose boundaries go beyond the skin and skull. This is important to understand the hybrid nature of the human mind, constructed of biological and non-biological elements. As we enter an era of generalized human bioenhancement, it is important to ask a question: where the mind ends and the rest of the world begins?


The session will be presented by Luis Martínez Otero, director of the Laboratorio de Neurociencias Visuales of the Instituto de Neurociencias de Alicante.


Presenters: Luis Martínez Otero


Participants: Andy Clark


This activity is part of Brain(s), Great questions about the brain and mind

LANGUAGE


Catalan / English

Simultaneous translation from English to Catalan.

Advertisement

Where is it happening?

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Event Location & Nearby Stays:

CCCB

Host or Publisher CCCB

It's more fun with friends. Share with friends