CCCB- Amélie Nothomb conversa amb Sergi Pàmies. La set d’escriure.

Schedule

Wed Feb 02 2022 at 06:30 pm to 08:00 pm

Location

CCCB | Barcelona, CT

CCCB- Am\u00e9lie Nothomb conversa amb Sergi P\u00e0mies. La set d\u2019escriure.
Advertisement
Programació Kosmopolis 2022 . Amélie Nothomb conversa amb Sergi Pàmies. La set d’escriure.
About this Event

L’escriptora belga Amélie Nothomb serà al CCCB per conversar amb l’escriptor Sergi Pàmies sobre la seva trajectòria literària, aprofitant la publicació de la seva darrera novel·la, Set (Anagrama, 2022).

Després de vint-i-set novel·les, Amélie Nothomb ha creat un univers literari propi a base de llibres breus. N’escriu quatre cada any i només en publica un, històries que tant poden explorar vessants de la seva autobiografia –la infantesa al Japó, el xoc cultural– com sacsejar-nos amb arguments provocatius. Com en la novetat d’aquest any, Set (Anagrama, 2022), una novel·la on Nothomb ens ofereix la seva mirada personal sobre el personatge més universal, venerat i controvertit de la història occidental: Jesús de Natzaret.

Al CCCB Amélie Nothomb conversarà amb l’escriptor Sergi Pàmies, que li ha traduït al castellà la totalitat dels seus llibres a Anagrama, sobre la seva grafomania –escriu almenys quatre hores cada dia– i sobre l’origen de les seves històries, que l’han situada com una de les grans autores de les lletres franceses.


Participants: Amélie Nothomb, Sergi PàmiesAquesta activitat forma part de: Programació Kosmopolis 2022

IDIOMA

Català / Francès

Servei de traducció simultània francès - català.


Conversación con Amélie Nothomb y Sergi PàmiesLa sed de escribir

La escritora belga Amélie Nothomb estará en el CCCB para conversar con el escritor Sergi Pàmies acerca de su trayectoria literaria, aprovechando la publicación de su última novela, Sed (Anagrama, 2022).

Después de veintisiete novelas, Amélie Nothomb ha creado un universo literario propio a base de libros breves. Escribe cuatro cada año y solo publica uno, historias que tanto pueden explorar vertientes de su autobiografía –la niñez en Japón, el choque cultural– como sacudirnos con argumentos provocativos. Como en la novedad de este año, Sed (Anagrama, 2022), una novela en la que Nothomb nos ofrece su mirada personal sobre el personaje más universal, venerado y controvertido de la historia occidental: Jesús de Nazaret.

En el CCCB Amélie Nothomb conversará con el escritor Sergi Pàmies, que ha traducido al castellano la totalidad de sus libros en Anagrama, sobre su grafomanía –escribe al menos cuatro horas cada día– y acerca del origen de sus historias, que la han situado como una de las grandes autoras de las letras francesas.

Participantes: Amélie Nothomb, Sergi Pàmies

Esta actividad forma parte de Programación Kosmopolis 2022

IDIOMA

Catalán / Francés

Servicio de traducción simultánea francés - catalán.


The Belgian writer Amélie Nothomb will be at the CCCB to talk with the writer Sergi Pàmies about her literary career, on the occasion of the publishing of her latest novel, Sed (Anagrama, 2022).

After twenty-seven novels, Amélie Nothomb has created her own literary universe based on short books. She writes four each year and only publishes one, stories that can both explore aspects of her autobiography —her childhood in Japan, culture shock— and shake us with provocative plots. As in this year's novel, Sed (Anagrama, 2022), a novel in which Nothomb offers us her personal view of the most universal, venerated and controversial character in Western history: Jesus of Nazareth.

At the CCCB, Amélie Nothomb will talk with the writer Sergi Pàmies, who has translated all of her books into Spanish for Anagrama, about her graphomania - she writes at least four hours a day - and about the origin of her stories, which have made her one of the great authors of French literature.Participants: Amélie Nothomb, Sergi PàmiesThis activity is part of Kosmopolis Programme 2022

LANGUAGE

Catalan / French

Simultaneous translation from French to Catalan.

Advertisement

Where is it happening?

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Event Location & Nearby Stays:

Tickets

EUR 0.00 to EUR 3.00

CCCB

Host or Publisher CCCB

It's more fun with friends. Share with friends