Butohpolis. V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh

Schedule

Thu Apr 13 2023 at 07:00 pm

Location

WARSZAWA | Warsaw, MZ

Advertisement
//English below//
JESTEŚMY BUTOH. BUTOH JEST WSZĘDZIE!
BUTOHPOLIS. V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh
13-23 kwietnia 2023, Warszawa
UWAGA! Różne miejsca prezentacji!
PROGRAM (szczegółowe opisy wkrótce):
13 kwietnia (czwartek), godz. 19.00, Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9
“I WILL - Foreign Portret”, Will Lopes (Brazylia/Austria)
SZCZEGÓŁY
https://fb.me/e/2RDYvnhKT
20 kwietnia (czwartek), godz. 19.00, Otwarta Kolonia/Wolskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 15
“Dandelion. Wieczne serce” Magdalena Jakubów
“Unmasking” Anna Juniewicz
“oto ciało MOJE” Anna Chudzik-Pawlik (performance art)
oraz krótkometrażowe filmy butoh:
Rafael Hernandez Ramos (Meksyk), Katarzyna Orowiecka, Anna Juniewicz
SZCZEGÓŁY
https://fb.me/e/BHr88FAo
21 kwietnia (piątek), Centrum Teatru i Tańca Zawirowania, godz. 19.00, ul. Bruna 9
“Medea Fiam” Elisabeth Damour (Francja)
“Wojny. Święta krew Śniących” Sylwia Hanff
“O kompozycji”: część I “Kompozytorzy” (film), część II “Wdzięk”, Thomas A. Bradley (Australia/Francja)
Rozmowę z Thomasem A. Bradleyem poprowadzi Justyna Stanisławska
SZCZEGÓŁY
https://fb.me/e/2hLLuUEDz
22 kwietnia (sobota), Teatr Akt, GODZ. 18.00 (!), ul. Łaziebna 9
“Kuroshio” Hu Chia (Taiwan) & Katarzyna Karpowicz (muzyka, koto live)
“Tańcząc ku korzeniom”, teatr naturalny: Anna Ługowska i Katarzyna Markowska, Marek Kowalski, Bartosz Ługowski (muzyka)
“Krwawy księżyc” Agata Sokół
“LifeLocation” Joanna Sarnecka
SZCZEGÓŁY
https://fb.me/e/40DdsNPE2
23 kwietnia (niedziela), Teatr Akt, godz. 12.00, ul. Łaziebna 9
Warsztaty (płatne, szczegóły wkrótce)
“Butoh i sztuki walki Taiwanu” Hu Chia (2,5 h)
“Ankoku butoh” Thomas A. Bradley (2,5 h)
SZCZEGÓŁY
https://fb.me/e/2ghn3lO0o
BILETY: Festiwal organizowany jest dzięki determinacji oraz wzajemnej pomocy - bez dotacji zewnętrznych. Wesprzyjcie naszych artystów empatycznymi cegiełkami dowolnej wielkości wrzucając je (znaczy gotówkę;)) do przygotowanych pudełek. Dziękujemy
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie “Akademia Umiejętności Społecznych”
Teatr Limen Butoh
Zespół organizacyjny: Sylwia Hanff (dyr. Artystyczna), Marek Kowalski, Magdalena Jakubów, Agata Sokół, Justyna Stanisławska, Anna Chudzik-Pawlik, Anna Juniewicz
PARTNERZY
Teatr Akt
Centrum Teatru i Tańca Zawirowania
Austriackie Forum Kultury
Wolskie Centrum Kultury
PATRONI MEDIALNI
Strona Tańca
taniecsubiektywnie.pl
Kwartalnik Taniec
Fundacja Perfora
WSPARCIE MEDIALNE
Portal taniecpolska.pl
//ENGLISH//
WE ARE BUTOH. BUTOH IS EVERYWHERE!
BUTOHPOLIS. 5th International Butoh Art Festival
13-23 April 2023, Warsaw
ATTENTION! Various locations!
PROGRAM (more details soon):
13th April (Thursday), 7PM, Austrian Culture Forum, 7/9 Próżna Street
“I WILL - Foreign Portret”, Will Lopes (Brasil/Austria)
MORE INFO
https://fb.me/e/2RDYvnhKT
20th April (Thursday), 7PM, Otwarta Kolonia - Wolskie Centrum Kultury, 15 Górczewska Street
“Dandelion. Perennial Heart” Magdalena Jakubów
“Unmasking” Anna Juniewicz
“this is MY BODY” Anna Chudzik-Pawlik (performance art)
and butoh short films:
Rafael Hernandez Ramos (Mexico), Katarzyna Orowiecka, Anna Juniewicz
DETAILS https://fb.me/e/BHr88FAo
21st April (Friday), 7PM, Centrum Teatru i Tańca Zawirowania, ul. Bruna 9
“Medea Fiam” Elisabeth Damour (France)
“Wars. Holy Blood of the Dreamers” Sylwia Hanff
“On Coposition”: part I “composers” (film), part II “Grace”, Thomas A. Bradley (Australia/France)
Conversation with Thomas A. Bradley led by Justyna Stanisławska
DETAILS
https://fb.me/e/2hLLuUEDz
22nd April (Saturday), Teatr Akt, ul. Łaziebna 9
“Kuroshio” Hu Chia (Taiwan) & Katarzyna Karpowicz (koto live)
“Dancing to the roots”, natural theatre: Anna Ługowska i Katarzyna Markowska, Marek Kowalski, Bartosz Ługowski (music)
“Bloody Moon” Agata Sokół
“LifeLocation” Joanna Sarnecka
23rd April (Sunday), Teatr Akt, ul. Łaziebna 9
Workshops (more info about prices soon)
“Butoh & Taiwan martial arts” Hu Chia (2,5 h)
“Ankoku butoh” Thomas A. Bradley (2,5 h)
DETAILS
https://facebook.com/events/s/warsztaty-butohpolis-2023/5438592449576144/
TICKETS: The Festival is organized thanks to determination and mutual help (without subsidies). Support our artists with empathic donations (cash please ;)) to the prepared boxes. Thank you
ORGANIZER
Association AUS
Limen Butoh Theatre
Butohpolis Team: Sylwia Hanff (artistci director), Marek Kowalski, Magdalena Jakubów, Agata Sokół, Justyna Stanisławska, Anna Chudzik-Pawlik, Anna Juniewicz
PARTNERS
Teatr Akt
Centrum Teatru i Tańca Zawirowania
Austriackie Forum Kultury
Wolskie Centrum Kultury
MEDIA PATRONS
Strona Tańca
taniecsubiektywnie.pl
Kwartalnik Taniec
Fundacja Perfora
MEDIA SUPPORT
Portal taniecpolska.pl
Advertisement

Where is it happening?

WARSZAWA, Ogrodowa 8,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Butohpolis. International Butoh Art Festival

Host or Publisher Butohpolis. International Butoh Art Festival

It's more fun with friends. Share with friends