Body Isolation - from a man. for ladies.

Schedule

Sun Jun 18 2023 at 01:00 pm to 03:00 pm

Location

Bachata Sensual - Hungary | Budapest, BU

Advertisement
*** FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN! ***
✔ LEÍRÁS
Az elmúlt 10 évben főtevékenységként tánccal foglalkozom és mindennel, ami táncossá tesz: helyes testtartás, a páros táncban a test központjából történő vezetés-követés, a mozdulatok tökéletes kivitelezése. Mindezek természetesen kizárólag a balett alapjain történhetnek, hiszen minden tánc ott kezdődik.
És hogy ki vagyok én? A Bachata Sensual táncstílus megalkotóinak kizárólagos és hivatalos magyar képviselője. Hollósi Péternek hívnak.
Több, mint 10 ország nemzetközi fesztiváljain tanítottam az elmúlt években, illetve számtalan sikeres mainstream hazai előadó videóklipjében, valamint tv-s produkciókban szerepeltem, mint táncos, DJ, vagy koreográfus.
Az alábbi intenzív vasárnapi mozgás órát alapvetően hölgyeknek szánom (ez nem zárja ki a férfiakat sem), ahol igyekszem minden olyan tudást átadni, amelyeknek kulcsszerepük van a testrészek külön mozgatásában, a forgásokban, a karok és a lábak mozdulataiban. Elmondok mindent, amely érzésben komfortosabbá, látványban pedig szebbé teszi a mozgásod.
A 120 perc az alábbiak szerint kerül felépítésre:
- Lépések a bachatában és általában a társas táncokban - a mozgás koordinációja, a karok és a lábak helyes pozíciója, a csípő, a mellkas és a vállak együttes használata
- A boka és a lábfej pozíciója, mozdulatai, styling a táncban, a nőies mozgás és a core izmok szerepe - ha van tánccipőd, hozd magaddal, de alapvetően edzőcipőben és kényemes öltözetben gyere.
- A test központjának megismerése, a mozdulatok kivitelezése a légzés útján
- A mindig kardinális kérdés és gyakori probléma - hullámok: a basic wave és a lateral wave
- A mellkas és a nyak mozdulatai és körzés a testsúly megfelelő pozicionálásával
- A csípő mozgása - körzés széles és zártabb pozíciókban a stabilitás megőrzésével
A felsoroltakat mini mozdulatsorokkal gyakoroljuk.
A leírtak nagyjából a "váz", természetesen a jelenlévőket felmérve haladunk lépésről lépésre. Biztos, hogy rengeteg új információt hallasz - ha évek óta táncolsz, akkor is.
Előképzettség alapvetően nem szükséges, de pár hónapos salsa vagy bachata tanfolyami tapasztalat előny.
Létszámlimit: 15 fő
✔ VIDEO:


✔ HELYSZÍN
Budapest, VI. kerület, Teréz körút 13.
(az Oktogonnál)
✔ IDŐPONT
Vasárnap délután 13:00 és 15:00 között
Következő alkalom: 2023. június 18.
✔ TOVÁBBI VÁRHATÓ IDŐPONTOK
(A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!)
- július 16.
- augusztus 13.
✔ ÁRAK
- Kedvezményes - június 14-ig:
3.990 forint
- Normal - június 15-től online és a helyszínen:
4.990 forint
✔ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
- Jegyek online és a helyszínen is elérhetőek bankkártyával / SZÉP kártyával: OTP, MBH (korábbi nevén MKB) és K&H, valamint a helyszínen készpénzzel is.
Online jegyvásárlás:
https://www.bachatasensual.hu/bodyisolation/
Bővebb információkért látogass el weboldalunkra:
https://www.bachatasensual.hu/
Várunk szeretettel!
---
Tájékoztatás kép- és hangfelvétel készítéséről
A táncórák, valamint a bachatasensual.hu weboldalon, illetve közösségi media (Facebook, Instagram, stb.) felületeken meghirdett rendezvények területére történő belépéssel a látogatók elfogadják, hogy a folyamatban lévő eseményekről, kurzusokról a Bachata Sensual - Hungary (Hollósi Péter e.v.), vagy az általa feljogosított harmadik személyek kép-, és hangfelvételeket készíthetnek, amelyeken, mint látogatók feltűnhetnek, de ezzel összefüggésben semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a rendezőkkel, a felvétel készítőivel vagy annak jogos felhasználóival szemben.
A kép,- és hangfelvétel felhasználása térben, időben, és felhasználási módban korlátlan. Adatkezelő a későbbiekben korlátozás nélkül, szabadon jogosult az érintettről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a jövőbeni rendezvényeinek népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával.
A kép-, és hangfelvételek során felhasznált személyes adatokat adatkezelő marketing célra, az érintett látogató nyilvános tömegrendezvényen való részvétele alapján kezeli, ahol a kezelt személyes adatok a látogató kép-, és hangmása.
----------------------
*** ENGLISH ***
✔ DESCRIPTION
For the past 10 years, I have been working full-time with dance and everything that transforms a person into a dancer: correct posture, leading and following from the body core in couple dance, perfect execution of movements. Of course, all of this can only happen on the basis of ballet, since all dances begin there.
And who am I? The certificate and official Hungarian representative of the creators of the Bachata Sensual dance style. My name is Peter Hollosi.
I have taught at international festivals in more than 10 countries in recent years, as well as appeared in countless successful mainstream domestic artists' video clips and TV productions as a dancer, deejay or choreographer.
The intensive Sunday body isolation class basically below is for ladies (this does not exclude men either) where I try to pass on all the knowledge that has a key role in moving the body parts separately, in turns, in the movements of the arms and legs. I will tell you everything that makes your movement more comfortable in feeling and visually more beautiful.
The 120 minutes are structured as follows:
- Steps in bachata and social dances in general - coordination of movement, correct position of arms and legs. using the hips, chest and shoulders together
- Ankle and foot position, movements, styling in dance, feminine movement and the role of core muscles - for this part, if you have dance shoes, bring them with you, but basically come in training shoes and comfortable clothes.
- Getting to know the body core, performing the movements through breathing
- The always cardinal question and frequent problem - waves: the basic wave and the lateral wave
- Movements and circles of the chest and neck with proper positioning of the body weight
- Hip movements - circle in wide and more closed positions while maintaining stability
We practice the above with movement combinations.
What has been described is more or less the "frame”, of course we proceed step by step by assessing the people present. I guarantee that you will hear a lot of new information, even if you have been dancing for years.
Social dance knowledge is not necessary, but a few months of salsa or bachata dance experience is an advantage.
Applicants limit: 15 persons
✔ VIDEO:


✔ LOCATION
Budapest, Teréz körút 13.
(Budapest downtown near Oktogon)
✔ SCHEDULE
Sunday from 1:00 to 3:00PM
Next date: June 18, 2023
✔ ADDITIONAL EXPECTED DATES
(WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE CHANGES!)
- July 16
- August 13
✔ PRICES
- Discounted - until June 14:
3.990 HUF
- Normal - from June 15 online and on site:
4.990 HUF
✔ ADDITIONAL INFORMATION
- Tickets are available online and on site with bank card / SZÉP card: OTP, MBH (formerly MKB) and K&H and with cash on site.
Online tickets:
https://www.bachatasensual.hu/bodyisolation/
For more information you can visit our website:
https://www.bachatasensual.hu/
We are looking forward to see you!
---
Information on making image and sound recordings
By entering the area of ​​dance classes and events advertised on the bachatasensual.hu website and social media platforms (Facebook, Instagram, etc.), visitors accept that the ongoing events and courses are provided by Bachata Sensual - Hungary (Hollósi Péter e.v.), or the third persons authorized by him may take pictures and sound recordings, in which they may appear as visitors, but in this connection they may not make any claims against the directors, the creators of the recording or its legitimate users.
The use of images and sound recordings is unlimited in terms of space, time and method of use. In the future, the data controller is freely entitled to exploit, use (e.g. to promote future events), reproduce, publish, revise, make public, convey to the public and distribute the audio and/or image recordings and displays made and made of the data subject, without restriction, in accordance with the relevant legal regulations attention and respecting your personal rights.
The data controller processes the personal data used during image and sound recordings for marketing purposes, based on the participation of the visitor concerned at a public mass event, where the processed personal data is the image and sound copy of the visitor.
----------------------------------------------------
Media partner: http://latinfo.hu/
Company information / céginformácó
Gazdálkodó szervezet neve: Hollósi Péter e. v.
Adószáma: 69840139-1-41
Statisztikai számjel: 69840139-8552-231-01
Kamarai nyilvántartási száma: BU69840139
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 1025 Budapest, Józsefhegyi utca 24.
Főtevékenysége: 855203 – Táncoktatás
Tevékenység(ek):
1. 932904 – Táncrendezvény szolgáltatás
2. 900103 – Táncművészeti tevékenység
3. 855101 – Sport és szabadidős képzés
4. 855201 – Iskolarendszeren kívüli alapfokú művészetoktatás
5. 900102 – Előadó-művészeti tevékenység (zenei)
6. 900206 – Színpadi rendezői, produceri tevékenység
7. 931901 - Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása
8. 900104 - Amatőr előadóművész tevékenység
9. 900107 - Egyéb színpadi előadóművészeti tevékenység
10. 900106 - Statisztálás
11. 900208 - M.n.s. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
12. 960404 - Fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s.
13. 479102 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
14. 960403 - Fürdő szolgáltatás
Advertisement

Where is it happening?

Bachata Sensual - Hungary, Teréz körút 13.,Budapest, Hungary

Event Location & Nearby Stays:

Peter & Lili Bachata Sensual

Host or Publisher Peter & Lili Bachata Sensual

It's more fun with friends. Share with friends