Biệt Lai Vô Dạng - 别来无恙

Schedule

Sat Feb 05 2022 at 01:00 pm to 04:45 pm

Location

HeiTea Thái Bình | Hanoi, HN

Bi\u1ec7t Lai V\u00f4 D\u1ea1ng - \u522b\u6765\u65e0\u6059
Advertisement
??? Cùng nhau đến tham dự buổi offline đầu năm để “ Cùng nhau nhìn lại năm 2021 chúng ta đã trải qua những gì , và cùng nhau hướng đến một tương lai mới và tốt đẹp hơnnn nhé mọi người “
Advertisement

Where is it happening?

HeiTea Thái Bình, 35A Kỳ Đồng, Thái Bình, Thái Bình Province, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Event Location & Nearby Stays:

It's more fun with friends. Share with friends