Baltijets: salajane militaartehas linna südames / Балтиец: секретный завод в центре города

Schedule

Sun Oct 02 2022 at 03:00 pm to 05:00 pm

Location

Vaba Lava Narva / Vaba Lava Нарва | Tapa, LV

Advertisement
Otse linna südames asub Eesti suurima Jaak Joala portreega kaunistatud hiigelsuur hoone. Tänapäeval elatakse selle seinte vahel rahulikku elu ning majas tegutsevad edukalt erinevad kohaliku, regionaalse ja rahvusvahelise tähtsusega asutused. Kas te suudate ette kujutada, et vaid 70 aastat tagasi olid nii hoone aadress, nimi kui ka otstarve rangelt salastatud ning see puudus paljudelt linna- ja piirkonna kaartidelt?!
Paljude jaoks kujutas Baltijetsi nime all tuntud tehas pikki aastaid kohta, kus töötasid kõige andekamad insenerid, kes arendasid välja nii esimesed kooliarvutid Juku kui ka aatomitööstuse seadmed, millele pole maailmas tänapäevani analooge. 1990. aastatel elas tehas sarnaselt teistele sarnase profiiliga ettevõtetele läbi radikaalsed muutused ning administratiivhoone jäi tühjaks. Lähiaastatel saab hoone endale moodsa kuue, kuid täna on meil ainulaadne võimalus selle seinte vahel viibida ning tunnetada ühtaegu nii mineviku hõngu kui tänapäevaste muutuste tuuli.
Kuivõrd hoone on mitu aastat tühjana seisnud, leidub seal mitmeid ohtlikke kohti. Sellest tulenevalt on osalejate arv piiratud. Ekskursioon on sobilik alates 16. eluaastast, osalejatel tuleb läbida ohutusinstruktaaž ning ekskursiooni kestel on kohustuslik kanda kaitsekiivreid.
• Eestikeelse ekskursiooni algus kell 15:00
• Venekeelse ekskursiooni algus kell 15:30
Pileti hind: 15 €
NB! Piletid ainult eelmüügis: www.fienta.com/et/s/baltijets
NB! Kogunemine Vaba Lava Narva ees.
EKSKURSIOONIL OSALEJA ON KOHUSTATUD: JÄRGIMA JA TÄITMA OHUTUSEESKIRJU.
--------------------------
Огромное здание в самом центре города с самым большим портретом Яака Йоала в Эстонии. Сегодня это дом, в стенах которого живут по-соседски и успешно работают разные по своей направленности организации городского, регионального и международного размаха. Возможно ли представить, что всего 70 лет назад адрес, название и назначение этого здания были строго засекречены, оно отсутствовало на многих картах города и региона.
Завод, известный многим под названием – Балтиец, долгие годы представлял собой место, где трудились самые талантливые инженерные умы, в разработках которых как первые школьные компьютеры Юку, так и оборудование для атомной промышленности, аналогов которому нет в мире до сих пор. В 1990е годы, как и многие другие предприятия схожего профиля, завод претерпел радикальные изменения и его административное здание оказалось пустым. В ближайшие годы его захлестнут современные течения, но сегодня у нас есть уникальная возможность оказаться внутри его стен, ощутив дыхание прошлого и современные ветра перемен.
Так как здание пустует уже несколько лет, там найдется немало опасных мест. В связи с этим количество участников ограничено. Тур подходит гостям с 16 лет . Все участники экскурсии должны пройти инструктаж по технике безопасности и во время экскурсии носить защитные каски.
• Начало экскурсии на эстонском языке 15:00
• Начало экскурсии на русском языке 15:30
Билеты: 15 €
NB! Билеты только в предварительной продаже: www.fienta.com/ru/s/baltijets
NB! Сбор перед Vaba Lava Narva.
УЧАСТНИК ЭКСКУРСИИ ОБЯЗУЕТСЯ: СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.
---------------------------------
INFO: tel. +372 35 99 230
[email protected]
Advertisement

Where is it happening?

Vaba Lava Narva / Vaba Lava Нарва, Linda 2,Narva, Estonia, Tapa

Event Location & Nearby Stays:

Ida-Virumaa S\u00f5brad!

Host or Publisher Ida-Virumaa Sõbrad!

It's more fun with friends. Share with friends