Bára Sigfúsdóttir - Kunstnermøte etter FLÖKT - a flickering flow

Schedule

Sat Mar 26 2022 at 09:00 pm to 10:00 pm

Location

Studio Bergen | Bergen, HO

Advertisement
NO:
Om kunst, natur og klima
Kan vitenskapen lære noe av kunsten? Eller har kunsten mer å lære av
vitenskapen?
Bára Sigfúsdóttir har tidligere presentert oss for sine tanker om sin kunst i det vi kalte «artist sharing session» på Meteor 2021, som var en del av diskursprogrammet House Party. I denne presentasjonen fikk vi også se koreografiske utdrag fra Sigfúsdóttirs arbeid de siste
årene. Vi følger opp med et nytt kunstnermøte etter visningen av FLÖKT
lørdag kveld.

I samtalen har vi fått med oss en ekspert på vær og klima, nemlig Thomas Spengler fra Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret. Thomas er en meteorolog med fokus på utvikling av lavtrykk og polarmeteorologi samt vekselvirkning med hav og is. Han jobber mest med teori og modeller i sitt fagfelt, men han har også samarbeidet med flere kunstnere i regi av Bjerknessenteret, og vet hvem han snakker til når han snakker med
kunstfeltet.
Det blir en samtale på engelsk om natur, kunst og klima, om hvilken rolle kunsten kan spille i å forstå klimakrisen og hvilken rolle klimaeksperter kan spille i å opplyse kunstnere om virkeligheten. Intet mindre! Opplegget er løst og uformelt, og vil ta den retningen kunstneren og vitenskapsmannen selv finner for godt denne kvelden, medregnet innspill fra publikum. Vel møtt!
---
EN:
Can science learn from art? Or can art learn more from science?

Bára Sigfúsdóttir presented her thoughts about her art under an artist sharing session during METEOR 2021, as a part of the discursive programme House Party. In this presentation we could also see choreographic excerpts of her work from the last years. We now follow up with a new artist talk after the performance of FLÖKT on Saturday evening.

In this talk we have invited an expert on climate, Thomas Spengler from Bjerknes Centre for Climate Research. Thomas is a meteorologist with a focus on the development of low pressure and polar meteorology as well as the interaction with sea and ice. He works mostly with theory and models in his field, but he has also cooperated with several artists in connection with the Bjerknes Centre and knows who he is addressing when speaking with the arts field.

It will be a conversation about nature, art and climate, about which role art can play in order to understand the climate crisis, and what role climate experts can play in education artists about reality. No less! It will be open and informal, and the conversation will take the direction the artist and scientist will find fitting for the evening, with room for questions from the audience. Welcome!
Advertisement

Where is it happening?

Studio Bergen, Nøstegaten 119,Bergen, Norway, Bergen, Norway

Event Location & Nearby Stays:

BIT Teatergarasjen

Host or Publisher BIT Teatergarasjen

It's more fun with friends. Share with friends