AYY12 Vuosijuhlat / AYY12 Årsfest / AYY12 Annual Ball

Schedule

Sat May 21 2022 at 03:00 pm

Location

Tapahtumatalo Bank | Helsinki, ES

Advertisement
AYY12 VUOSIJUHLIA JUHLITAAN 21.5.2022!

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 12-vuotisjuhlia vietetään lauantaina 21.5.2022 Bankissa. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella klo 15, jonka jälkeen pääjuhla alkaa perinteisillä seremonioilla klo 17. Pääjuhlien jälkeen klo 22 siirrytään bussikuljetuksella Otaniemeen, Smökkiin, jossa esiintyvät Tommi Läntinen ja Aalto DJ.

Juhlaviikonloppu ei pääty jatkoihin, vaan sunnuntaina on vielä perinteinen sillis-brunssi klo 12-18 Smökissä.

Vuosijuhlat maksavat opiskelijoille 95 € ja muille 120 €. Kutsuvieraat voivat ilmoittautua 13.4. alkaen ja ilmoittautuminen päättyy 4.5. klo 22. Muiden ilmoittautuminen alkaa 5.5.2022 klo 12 ja päättyy klo 12.5. klo 14.

Pukukoodi on juhlapuku akateemisilla kunniamerkeillä. Pue parastasi päälle ja tule juhlistamaan 12-vuotiasta ylioppilaskuntaamme!

Mitä: AYY täyttää 12 vuotta!
Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki
Milloin: la 21.5.2022
Pukukoodi: Juhlapuku akateemisilla kunniamerkeillä
Hinta: opiskelijat 95 € / alumnit ja muut 120 €

***

AUS12 ÅRSFESTEN FIRAS 21.5.2022!

Aalto-universitetets studentkårs 12:e årsfest firas på lördag 21.5.2022 på Bank. Festen börjar med cocktailtillställning kl 15 varefter huvudfesten börjar med traditionella ceremonier kl. 17. Efter huvudfesten kl. 22 åker vi med busstransport till Otnäs Smökki, där Tommi Läntinen och Aalto DJ uppträder.

Festveckoslutet slutar inte med efterfesten utan på söndag är det ännu traditionell sillfrukost kl. 12-18 i Smökki.

Årsfesten kostar 95€ för studenter och 120 € för andra. Inbjudna gäster kan anmäla sig från och med den 13 april och anmälan upphör 4.5. kl. 22. Anmälan för övriga börjar 5.5.2022 kl. 12. och upphör 12.5. kl. 14.

Dresskod är festdräkt med akademiska hederstecken. Ta på dig det bästa och kom och festa!

Vad: AUS fyller hela 12 år!
Var: Bank, Unionsgatan 20, Helsingfors
När: Lö 21.5.2022
Klädsel: Festdräkt med akademiska hederstecken
Pris: studenter 95€/alumner och övriga 120 €

***

LETS CELEBRATE AYY12 ANNUAL BALL 21.5.2022!

Aalto University's student union's 12th annual ball will be celebrated on Saturday 21.5.2022 at Bank. The party starts with a cocktail event at 15 after which the main event starts with traditional ceremonies at 17. After the main party at 22 we go by bus transport to Smökki, where Tommi Läntinen and Aalto DJ perform.

The party weekend does not end with the after-party, but on Sunday there is still the traditional sillis-brunch at 12-18 in Smökki.

The annual ball costs 95 € for students and 120 € for others. Invited guests can register from 13 April and registration ends on 4.5. at 23. Registration for everyone else begins 5.5.2022 at 12. and ends at 12.5 at 14.

Dress code is white-tie with academic honours. Put on the best and join us for the celebration!

What: AYY turns 12 years old!
Where: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki
When: Sat 21.5.2022
DC: White-tie with academic honours
Price: students 95 € / alumni and the other 120 €
Advertisement

Where is it happening?

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20,Helsinki, Helsinki, Finland

Event Location & Nearby Stays:

Aava

Host or Publisher Aava

It's more fun with friends. Share with friends