"Makt og privilegier i Psykoterapi" Workshop med Psykologspesialist og Dr. phillos Malin Fors

Schedule

Wed Sep 07 2022 at 09:00 am to 04:00 pm

Location

Litteraturhuset | Oslo, OS

Advertisement
Endelig! Dette har jeg gledet meg til!
Psykologspesialist og Dr.philos Malin Fors: Makt og privilegier i psykoterapi
Denne workshopen tar for seg likestilling og ulikhet i sosiale privilegier som klasse, kjønn, alder, seksualitet, og etnisitet. Fokus vil være på deres praktiske betydning i psykoterapi.
Fors diskuterer kjernetemaer fra hennes bok "A Grammar of Power in Psychotherapy" vinner av Johanna K. Tabin Award 2016.
Gjennom en matrise av relative privilegier, blir fire kjernedynamikker i pasient-terapeut-forholdet adressert:
*likhet i privilegium
*likhet i ikke-privilegium
*når enten pasienten eller terapeuten har mer sosiale fordeler enn den andre.
Workshopen inneholder forelesning, diskusjonsøvelser og video med kasusmateriell fra den nylig utgitte APA-filmen «The Dynamics of Power and Privilege in Psychotherapy with Malin Fors»
Kliniske emner inkluderer en kritisk tilnærming til den (naive) ideen om kulturell kompetanse, frivillig og ufrivillig selvavsløring, synlige og usynlige likheter mellom pasient og terapeut, internalisert undertrykkelse og hvordan man velger om man eksplisitt skal ta tak i sosial makt og maktforskjeller.
Relevante tema som blir tematisert er overføring, motoroverføring, motstand samt fokus på hvordan fordommer ofte er ubevisste.
Det kreves ingen psykodynamiske forkunnskaper for å delta på denne workshopen. De presenterte modellene kan enkelt anvendes og integreres i terapeutens egen kliniske hverdag, det være seg i klinikk, i veiledning, undervisning eller i behandlingsmøter.
Lunsj er inkludert i billettprisen. Å ja; det blir seff veggisalternativ!
Kurset søkes godkjent som 7 timers fritt spesialkurs / vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening​
Det søkes Legeforeningen om 7 timers godkjennelse ifm legespesialitet
Spørsmål rettes til:
[email protected]
Advertisement

Where is it happening?

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

psykologberge.no

Host or Publisher psykologberge.no

It's more fun with friends. Share with friends