"El Classico" - HIGH END DENTISTRY - Warszawa -21-22.04 2023

Schedule

Fri Apr 21 2023 at 11:00 am

Location

Vienna House Mokotow Warsaw (ul. Postepu 4, Warsaw, Poland) | Warsaw, MZ

Advertisement
link do rejestracji: https://bit.ly/3UeZYUZ
Warszawa 21-22.04.2023
Hotel Vienna House Mokotów, ul. Postępu 4, Warszawa.
“El Classico” Rekonstrukcje stałe i prace kombinowane w leczeniu protetycznym – dwudniowe szkolenie stacjonarne!
A co jeśli nie implanty? Dzisiejszy świat techniki dentystycznej, bazujący na technologii CAD/CAM, umożliwia nie tylko uzupełnienie braków jakościowych zębów, ale również uzupełnienie braków zębowych. Wykorzystanie wiedzy bazującej na protetyce konwencjonalnej, z jednoczesnym wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów i technik wykonawstwa laboratoryjnego, umożliwia wykonanie rekonstrukcji przewidywalnej, estetycznej i trwałej, wspartej na własnych filarach pacjenta.
“Przygotowując niniejszy kurs zebraliśmy swoje wieloletnie doświadczenie, wiedzę oraz badania i stworzyliśmy autorsku kurs, w którym sami z perspektywy czasu chętnie wzięlibyśmy udział. Jesteśmy przekonani, że wiedza, którą przekażemy będzie w pełni praktyczna oraz przydatna i do wdrożenia kolejnego dnia pracy w gabinecie”.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
Podczas kursu dowiecie się państwo:
jak zakwalifikować pacjenta i zaplanować jego leczenie; co to jest i jak działa adhezja w protetyce; jak dobrać odpowiednie materiały w określonych sytuacjach klinicznych; jak zaplanować pojedyncze odbudowy na zębach – korona, licówka, nakład; jak wykonać odbudowy mnogie oraz pełnołukowe odbudowy stałe; czym są rekonstrukcje zdejmowane wsparte na zębach; przegląd prac kombinowanych; jak dobrać odpowiednie precyzyjne elementy retencyjne do prac zdejmowanych; narzędzia i standardy umożliwiające prawidłowe wykonanie pełnych rekonstrukcji uzębienia; jak wykorzystać technologię CAD/CAM w protetyce konwencjonalnej; przygotowanie pracy tymczasowej z kształtowaniem profilu wyłaniania przęsła mostu – warsztat praktyczny; planowanie prac kombinowanych w różnorodnych sytuacjach klinicznych – warsztat teoretyczny.Przykłady omawiane są na podstawie przeglądu przypadków klinicznych a warsztaty praktyczne umożliwią zastosowanie omawianych metod od “poniedziałku” we własnej praktyce klinicznej.
AGENDA SZKOLENIA.
Dzień 1
10:00 – 13:30
– Planowanie leczenia protetycznego.
– Wstęp do okluzji. Ustalenie CR.
– Protokół wykonywania zdjęć w trakcie planowania leczenia.
– Komunikacja z pacjentem oraz z laboratorium protetycznym.
– Analiza estetyczna. Kompozycja twarzowa. Kompozycja zębowa. Kompozycja dziąsłowa.
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 18:00
– Instrumentarium oraz techniki preparacji zębów. Retrakcja dziąsła. Techniki wyciskowe oraz materiały. Skanowanie wewnątrzustne.
– Uzupełnienia tymczasowe. Techniki wykonania oraz stosowane materiały.
– Plastyka dziąsła (gingiwoplastyka, gingiwoosteplastyka). Metody przeprowadzania zabiegów, techniki zabiegowe, gojenie. Kształtowanie uzupełnień tymczasowych po przeprowadzonym zabiegu.
Dzień 2
10:00 – 13:30
– Materiałoznawstwo protetyczne. Rodzaje materiałów używanych współcześnie w protetyce stomatologicznej. W jakiej sytuacji który materiał wykorzystać?
– Metody osadzania prac adhezyjnych. Rodzaje cementów. Co to jest adhezja? Jak prawidłowo zacementować uzupełnienie pełnoceramiczne.
– Licówki pełnoceramiczne. Wskazania do wykonania. Techniki wykonywania. Rodzaje preparacji. Techniki wyciskowe. Wax-up. Mock-up.
– Stomatologia nieinwazyjna. Kiedy stosować wkłady i nakłady (inlay, onlay, overlay)? Jaki materiał wybrać? Jak wypreparować ząb?
– Korony i mosty. Wszystko o tradycyjnych uzupełnieniach protetycznych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania profilu wyłaniania okolicy przęsła mostu.
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 17:30
– Rodzaje precyzyjnych elementów retencyjnych. Zasuwa? Zatrzask? Rhein? Korona teleskopowa? Jak prawidłowo wybrać? Protokół postępowania w wykonawstwie prac złożonych. Stosowane materiały. Przegląd przypadków klinicznych.
Warsztaty teoretyczne:
Warsztaty praktyczny: Kształtowanie profilu wyłaniania. Jak prawidłowo, estetycznie i przede wszystkim funkcjonalnie ukształtować przęsło mostu?
17:30 – 18:00 Podsumowanie i zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.
Advertisement

Where is it happening?

Vienna House Mokotow Warsaw (ul. Postepu 4, Warsaw, Poland), Poland

Event Location & Nearby Stays:

High End Dentistry

Host or Publisher High End Dentistry

It's more fun with friends. Share with friends