6th edition of Jack & Jill Competition

Schedule

Sat Jul 09 2022 at 02:30 pm to Sun Jul 10 2022 at 01:30 am

UTC+02:00

Location

Warszawski Dom Technika NOT | Warsaw, MZ

Advertisement
POLSKI//ENGLISH
✅ JACK&JILL COMPETITION
Po raz piąty w Polsce konkurs Jack&Jill w formie 3 w 1! Konkurs składa się z dwóch etapów - eliminacji oraz rundy finałowej.
✅ FORMUŁA 3 w 1 obejmuje 3 rodzaje muzyki
☆ Bachata remix
☆ Bachata romantica/sensual/moderna
☆ Bachata dominikana
Konkurs skierowany jest do wszystkich średnio-zaawansowanych oraz zaawansowanych tancerzy, którzy NIE są instruktorami bachaty.
Jeżeli ktoś poprowadził pojedyncze zastępstwo lub lekcje przedimprezową nie jest uważany za instruktora. Instruktorem jest osoba, która prowadzi lub kiedykolwiek prowadziła kurs regularny, crash course lub warsztat.
✅ KWALIFIKACJE
2 etapy kwalifikacji: Podobnie jak w przypadku social competition pierwsza eliminacja ma miejsce podczas tury popołudniowej o godz 14.30. 2 etap rozpoczyna się o 22.15 podczas sobotniej praktyki tanecznej.
Co się dzieje przed konkursem?
Uczestnicy spotykają się na spotkaniu organizacyjnym i następuje objaśnienie zasad konkursu oraz oznaczenie panów literami a pań numerkami. Pierwsza eliminacja działa na identycznych zasadach jak w social competiton!!!
1. kwalifikacja
Plus Minus 50/50
Podczas 1. kwalifikacji wszystkie pary mają do zatańczenia kilka utworów w różnej stylistyce - remix/sensual/dominikana. Jury wpisuje plus/minus lub 50/50 przy każdej osobie. Partnerzy/Partnerki, którzy otrzymają największą liczbę punktów przechodzą do kolejnej rundy.
2. kwalifikacja
3 w 1
Na spotkaniu o godz. 21.30 następuje losowanie partnerów.
Po wylosowaniu każda para dostaje numerek, który będzie ich numerkiem od początku do końca kwalifikacji.
W tym etapie każda para tańczy indywidualnie. Do zatańczenia mają jedną piosenkę złożoną w 3 utworów - 1 remix(ok 1,30 min), 1 bachata sensual(ok 1,30 min), 1 dominikana(ok 1,30). Para losuje "zestaw piosenek" tuż przed tańcem. Jury ocenia każdą część oddzielnie. Para, która zbierze najwięcej głosów wygrywa.
✅ UCZESTNICTWO
Chcesz wystartować w konkursie?
Wyślij do nas e-mail na [email protected], tytuł: Jack&Jill Competition, Napisz swoje imię, nazwisko, e-mail oraz przeslij swoje zdjecie portretowe. Opłata za uczestnictwo - dla posiadaczy full passow 30 zł, tylko uczestnictwo 80 zł. Rejestracja możliwa jest przez konto
Salsa Clasica
72 1140 2004 0000 3202 7315 3200
w tytule wpisując: Jack&Jill Competition Imię i nazwisko.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów dla panów lub pań.
Opłata startowa jest bezzwrotna.
✅ JURY
Korke & Judith
Gregory & Karolina
Kriss & Natalia
Daniel & Monika
//////////////////////////////////////////////
✅ JACK & JILL COMPETITION
For the fifth time in Poland, the Jack & Jill competition in the form of 3 in 1! The competition consists of two stages - the elimination and the final round.
✅ FORMULA 3 in 1 includes 3 types of music
☆ Bachata remix
☆ Bachata romantica / sensual / moderna
☆ Dominican Bachata
The competition is open to all intermediate and advanced dancers who are NOT bachata instructors.
If someone has given a single substitution or pre-party lesson, he is not considered as instructor. The instructor is the person who conducts or has ever conducted a regular course, crash course or workshop.
✅ QUALIFICATIONS
2 stages of qualification: As in the case of social competition, the first elimination takes place during the afternoon round at 14.30. Stage 2 starts at 10:15 PM during Saturday's dance practice.
What happens before the competition?
Participants meet at an organizational meeting and the rules of the competition are explained and gentlemen are marked with letters and ladies with numbers. The first elimination works on the same principles as in social competiton !!!
1st qualification
Plus Minus 50/50
During the 1st qualification, all couples have a few songs to dance in different styles - remix / sensual / dominican. The jury enters plus / minus or 50/50 for each person. The partners with the highest number of points go to the next round.
2nd qualification
3 in 1
At the meeting at At 21.30 leaders are drawing a followers.
After drawing, each pair gets a number which will be their number from the beginning to the end of qualifying.
At this stage, each pair dances individually. They have one song to dance, composed of 3 songs - 1 remix (about 1.30 min), 1 bachata sensual (about 1.30 min), 1 Dominican (about 1.30). The couple draws a "set of songs" just before the dance. The jury evaluates each part separately. The pair with the most votes wins.
✅ PARTICIPATION
Do you want to take part in the competition?
Send us an e-mail to [email protected], title: Jack & Jill Competition, write your name, surname, e-mail and send your portrait photo. Participation fee - for full pass holders 30 zł, without Full pass 80 zł. Registration is possible via an account
Salsa Clasica
72 1140 2004 0000 3202 7315 3200
in the title with: Jack & Jill Competition Name and surname.
The organizer reserves the right to close the registration for men or women.
✅ JURY
Korke & Judith
Gregory & Karolina
Kriss & Natalia
Daniel & Monika
Advertisement

Where is it happening?

Warszawski Dom Technika NOT, ul.T.Czackiego 3/5,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Warsaw Bachata Meet Up

Host or Publisher Warsaw Bachata Meet Up

It's more fun with friends. Share with friends

Discover More Events in Warsaw

Startups Fund Raising Program
Sat Jul 09 2022 at 10:00 am Startups Fund Raising Program

Warsaw

BUSINESS WORKSHOPS
Targi Jestem Slow! #Wakacje & Slowfulness
Sat Jul 09 2022 at 11:00 am Targi Jestem Slow! #Wakacje & Slowfulness

Elektrownia Powiśle

MAGIC-SHOW TRIPS-ADVENTURES
Spacer po Starych Pow\u0105zkach
Sat Jul 09 2022 at 11:00 am Spacer po Starych Powązkach

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Bachata wskocz na S - crash course Bogusia & Dominik 09-10.07
Sat Jul 09 2022 at 01:15 pm Bachata wskocz na S - crash course Bogusia & Dominik 09-10.07

Salsa Libre

WORKSHOPS DANCE
KR\u00d3Lewski Piknik Lotniczy
Sat Jul 09 2022 at 02:00 pm KRÓLewski Piknik Lotniczy

Wola Osowińska

Nie m\u00f3w, \u017ce w Warszawie by\u0142e\u015b... Spacer po Saskiej K\u0119pie.
Sat Jul 09 2022 at 04:00 pm Nie mów, że w Warszawie byłeś... Spacer po Saskiej Kępie.

Rondo Waszyngtona

\u017bAGLE ZE \u015aW. ANN\u0104
Sat Jul 09 2022 at 04:00 pm ŻAGLE ZE ŚW. ANNĄ

Duszpasterstwo Akademickie św. Anny w Warszawie

J1| THE DEEP SEA KIKI BALL by Kiki House of Femina
Sat Jul 09 2022 at 06:00 pm J1| THE DEEP SEA KIKI BALL by Kiki House of Femina

Jasna 1

PARTIES MUSIC

What's Happening Next in Warsaw?

Discover Warsaw Events