41. Ogólnoświatowy Konkurs Rock’n’rolla Im. Billa Haleya

Schedule

Tue Feb 21 2023 at 02:00 pm

Location

klub Stodoła | Warsaw, MZ

Advertisement
TIMETABLE:
14:00 – eliminacje dla zgłoszonych par
18:00 - otwarcie klubu dla publiczności
18:45 - pokazy taneczne
18:55 - prezentacja par
19:00 - konkurs
20:15 - after party
BILETY - bit.ly/KonkursHaleya_2023
41. Ogólnoświatowy Konkurs Rock’n’Rolla im. Billa Haleya w Klubie Stodoła!
Zakończenie karnawału byłoby nieważne bez rock'n'rollowego maratonu w Klubie Stodoła! Już 21 lutego zwycięska para zdobędzie puchar oraz uznanie mistrzów rock'n'rolla na rok 2023. Po konkursie tradycyjnie zapraszamy na wspaniałą imprezę rock'n'rollową!
HISTORIA KONKURSU
9 lutego 1981 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej umiera Bill Haley, twórca piosenki "Rock Around the Clock "- znanego niezapomnianego przeboju, dającego początek nowej erze muzycznej pod nazwą "rock'n'roll". Fakt ten stał się pretekstem do zorganizowania pierwszego w świecie konkursu rock'n'rolla i nadania mu nazwy: Ogólnoświatowy Konkurs Rock'n'Rolla im. Billa Haley'a. Pomysłodawcami całego przedsięwzięcia byli członkowie Klubu Stodoła: Kazimierz Chendyński i Adam Halber. Od tamtej pory konkurs jest organizowany co roku i stał się tradycją Klubu Stodoła.

Regulamin Konkursu określają niezwykle proste zasady - należy tańczyć prawdziwego rock'n'rolla, przetańczyć aktywnie 60 minut i wygrać.
Wygrać może tylko jedna para, która otrzyma Puchar im. Billa Haley'a. Do udziału w konkursie dopuszcza się maksymalnie 50 par.
Pierwszy konkurs odbył się w piętnaście dni po śmierci Billa Haley'a -24 lutego 1981 roku. W konkursie wzięły udział 22 pary, które przyjechały z wielu miast Polski, a nawet była jedna para polsko - holenderska. Główna nagroda wynosiła wtedy 5. 000 zł, co w początku lat osiemdziesiątych stanowiło kwotę wcale niemałą.
W Jury konkursu zasiedli wtedy między innymi: Bożena Walter, Dariusz Michalski, Marek Gaszyński, Witold Malinowski i oczywiście pomysłodawcy konkursu: Kazimierz i Adam. Od tamtej pory udział w Jury wzięło wiele znakomitych postaci świata muzycznego, tanecznego, aktorskiego i nie tylko. Wspomnieć warto Izabelę Trojanowską, Małgorzatę Sochę, Ewę Kuklińską, Marylę Rodowicz, Alicję Resich-Modlińską, Tomka Kota, Wojtka Gąsowskiego, Ryszarda Rynkowskiego, Andrzeja Rosiewicza, Janusza Józefowicza, Marka Egurrolę, Zbyszka Hołdysa, tancerki dawnych i popularnych grup baletowych jak Fanat i Vacat ze Stodoły, Sabat, No Monsieur, Lady Chic, oraz pierwszego, 3-krotnego zwycięzcę Konkursu Jacka Mieczkowskiego.
Zwycięzcami I Konkursu Rock'n'Rolla im. Billa Haley'a było rodzeństwo Małgorzata i Krzysztof Płonkowie z Warszawy.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia par do konkursu należy wysyłać na adres mailowy [email protected] w tytule maila prosimy wpisać 41. KONKURS R’N’R IM. BILLA HALEYA, a w treści imiona, nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będę do 19 lutego do godziny 23.59.


BILETY:
54 PLN – Bilet upoważnia do wstępu na konkurs (miejsca siedzące nienumerowane) i After Party
64 PLN – Balkon upoważnia do wstępu na konkurs (miejsca siedzące numerowane na balkonie) i After Party
41 PLN – Bilet wstępu na After Party (nie upoważnia do wstępu na konkurs) do kupienia wyłącznie w dniu imprezy
Bilety do kupienia w kasie Klubu Stodoła (Warszawa ul. Batorego 10)
Sprzedaż internetowa: www.stodola.pl, www.ticketclub.pl

REGULAMIN 41. OGLNOŚWIATOWEGO KONKURSU ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEY’A
1. W konkursie mogą wziąć udział pary amatorskie, zawodowe, członkowie klubów i stowarzyszeń tanecznych.
2. Wiek par – ukończone 14 lat. Ilość par w konkursie jest ograniczona i wynosi 50.
3. Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na adres: [email protected] w tytule maila proszę wpisać XL konkurs r'n'r im.Billa Haleya, a w treści imiona, nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będę do 19 lutego do godziny 23.59.
4. Do konkursu kwalifikować się będą pary, które zostaną wytypowane w drodze eliminacji. Eliminacje odbędą się 21 lutego o godzinie 14.00 w klubie Stodoła przy ul. Batorego 10 w Warszawie. Po eliminacjach, wybrane pary rejestrują się w wyznaczonym miejscu.
5. Każda para, która została zakwalifikowana do udziału w konkursie ma obowiązek zgłosić się o godzinie 17:00 do wyznaczonej w dniu imprezy sali klubu, gdzie odbędzie się odprawa par.
6. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 19:00 i trwa non-stop 60 minut.
7. Konkurs ocenia jury i klasyfikować będzie tylko te pary, które przetańczyły 60 minut.
8. W konkursie obowiązuje strój charakterystyczny dla epoki rock’n’rolla.
9. Po 10 minutach trwania konkursu, Jury rozpoczyna wykluczanie par wykazujących się pasywną postawą na parkiecie, utratą kondycji, niższym poziomem artystycznym swoich prezentacji tanecznych, itp.
10. Ostatnie 10 minut konkursu to ścisły finał i spośród tych par, które do tego finału dotrwają wytypowana zostanie para zwycięska.
11. Nagroda przyznawana będzie parze uznanej przez jury za najlepiej i najbardziej stylowo tańczącą rock’n’rolla.
12. Nagrodami w konkursie są: puchar im. Billa Haley’a oraz inne nagrody, o których poinformuje organizator.
13. Każda para ma prawo zapewnić sobie niezbędny serwis (napoje, wachlowanie ręcznikiem, masażysta), Może to być tylko jedna osoba ubrana w charakterystyczny dla wykonywanej funkcji strój.
14. Klub Stodoła nie zapewnia noclegów.
15. Klub Stodoła zapewnia zwrot kosztów podróży uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do konkursu w granicach RP relacji miejscowość – Warszawa – miejscowość, z której przybywają pary, z zastrzeżeniem:
a. zwrot następuje wyłącznie na podstawie tradycyjnych (nie elektronicznych) biletów PKP II klasy lub publicznego transportu drogowego albo faktur za te bilety (szczegóły dotyczące danych do wystawienia faktury Klub Stodoła prześle zainteresowanym osobom drogą mailową)
b. uczestnicy zobowiązani są do przesłania biletów nie później, niż 14 dni po Konkursie
c. zwrot dokonywany jest wyłącznie w postaci przelewu bankowego
d. ewentualne uzasadnione odstępstwa od zasad opisanych w punktach a-c muszą być wcześniej ustalone drogą mailową.
Advertisement

Where is it happening?

klub Stodoła, ul. Batorego 10,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Konkurs rock'n'rolla im. Billa Haley'a

Host or Publisher Konkurs rock'n'rolla im. Billa Haley'a

It's more fun with friends. Share with friends