Летний проект: Мавка. Песня леса / Suvelavastus Mavka. Metsalaul

Schedule

Thu May 25 2023 at 07:00 pm to 09:30 pm

Location

Eesti Vabaõhumuuseum / Estonian Open Air Museum | Tallinn, HA

Advertisement
RUS/EST
МАВКА. ПЕСНЯ ЛЕСА
по мотивам пьесы Леси Украинки
Летний проект Русского театра
Эстонский музей под открытым небом
Продолжительность: 2 часа 30 минут (1 антракт)
Рекомендуемый возраст: 12+
Летний проект Русского театра развернется в пространстве живописных «лесных декораций» Эстонского национального музея под открытым небом. История, которую мы хотим рассказать, начинается на фоне пробуждающейся весной природы. Просыпается лес, просыпается сама жизнь, просыпается все живое, и в это время так обострены чувства и эмоции, как будто выстроенное человечеством все здравое отступает перед глубинным, неведомым и сильным естеством природы вокруг человека и в самом человеке.
В фокусе спектакля Русского театра – драматическое столкновение двух цивилизаций, языческой и мирской. И столкновение это происходит на самом нежном, трепетном и уязвимом пространстве любовных чувств.
Спектакль будет наполнен песнопениями, ритмическими заговорами и музыкой, органично вплетенными в ткань повествования, как звуки самой жизни древнего леса. Обитатели живой природы «НЕ-люди», воспринимаемые ныне лишь как фольклорные персонажи, обретут плоть, характерную пластику, воплощать их в спектакле будут профессиональные акробаты и воздушные гимнасты цирковой студии Folie.
Творческая команда:
Режиссер и художник – Михаил Краменко (Израиль)
Художник по костюмам – Валентина Зачиняева (Латвия)
Балетмейстер – Ольга Привис (Эстония)
Движение и акробатика – Tsirkusestuudio Folie MTÜ (Эстония)
Оригинальная музыка – Пеэтер Ребане (Dagö - Эстония)
Исполнители:
Люди:
Мать Лукаша – Татьяна Егорушкина
Лев, дядя Лукаша – Даниил Зандберг
Лукаш – Артем Веселовский
Килина – Карин Ламсон
Ребенок Килины – Кристофер Александер Хамбург
Не люди:
Старшие духи:
Водяной – Владимир Антипп
Леший – Сергей Фурманюк
Девушки-стихии
Мавка (Лес) – Эрика Бабяк
Русалка (Вода) – Стэлла Фришман
Полевая Русалка (Поле) – Анастасия Цубина
Стихии – мужчины
Тот, кто плотины рвет (Вода) – Евгений Кравец
Тот, кто в скале сидит (Земля) – Станислав Колодуб
Перелесник (Огонь) – Александр Домовой
Премьера 25.05 в 19:00.
__________________________
MAVKA. METSALAUL
Lesia Ukrainka näidendi ainetel
Vene Teatri suvelavastus
koht: Eesti Vabaõhumuuseum
Etenduse kestus 2 tundi 30 minutit (ühe vaheajaga)
Soovituslik vanus 12+
Vene Teatri suvelavastuse mängupaigaks on tänavu Eesti Vabaõhumuuseumi maaliline metsastik. Lugu, mida soovime jutustada, saab alguse kevadel, tärkava looduse taustal. Mets ärkab, elu ise ärkab, kõik elusolendid ärkavad ja sel ajal on tunded ja emotsioonid nii võimsad, justkui taanduks kogu inimkonna poolt loodud tegelikkus inimest ümbritseva looduse sügava, tundmatu ja võimsa olemuse ees, ning inimeses endas.
Vene Teatri lavastuse keskmes on kahe tsivilisatsiooni, traditsioonilisel usundil põhineva ja ilmaliku maailma, dramaatiline kokkupõrge. Kokkupõrge, mis leiab aset armastuse kõige õrnemas, haavatavamas ja värinaid tekitavas seisundis.
“Mavka. Metsalaul” on helge ja omapärane lugu vabaduseiha ja argise maaelu kokkupõrkest, mida piiravad reeglid ja ebausk. Volõõnia mets, kus näidendi sündmused hargnevad, sümboliseerib iidset Euroopa mandrit, mis oli kaetud ürgsete tihnikutega, mille servades paiknesid üksikud asulad. Lavastuse puhul on seega tegemist folkloori- ja etnograafilise looga, mille üleeuroopaline universaalsus peegeldub muusikas, kostüümides ja koreograafias.
Loominguline meeskond:
Lavastaja ja kunstnik – Mihail Khramenko (Iisrael)
Kostüümikunstnik – Valentina Zachinyaeva (Läti)
Koreograaf – Olga Privis (Eesti)
Liikumine ja akrobaatika – Tsirkusestuudio Folie MTÜ (Eesti)
Originaalmuusika – Peeter Rebane (Dagö, Eesti)
Osades:
Inimesed:
Lukaši ema – Tatjana Jegoruškina
Leo, Lukaši onu – Daniil Zandberg
Lukaš – Artjom Vesselovski
Kilina – Karin Lamson
Kilina laps – Kristofer Aleksander Hamburg
Mitteinimesed:
Vanad hinged:
Vetevaim – Vladimir Antipp
Metsavaim – Sergei Furmanjuk
Naissoost stiihiad:
Mavka (Mets) – Erika Babjak
Näkineid (Vesi) – Stella Frishman
Aasa näkineid (Aas) – Anastassia Tsubina
Meessoost stiihiad:
See, kes purustab tammid (Vesi) – Jevgeni Kravets
See, kes istub kaljul (Maa) – Stanislav Kolodub
Tulemadu (Tuli) – Aleksandr Domowoy
Esietendus 25.05 kell 19.00.
Advertisement

Where is it happening?

Eesti Vabaõhumuuseum / Estonian Open Air Museum, Vabaõhumuuseumi tee 12,Tallinn, Estonia, Tallinn, Estonia

Event Location & Nearby Stays:

Vene Teater\/\u0420\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0435\u0430\u0442\u0440

Host or Publisher Vene Teater/Русский театр

It's more fun with friends. Share with friends