Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT BIG®

Schedule

Sat Dec 02 2023 at 09:00 am to Sun Dec 03 2023 at 05:00 pm

UTC+02:00

Location

Athens | Athens, AT

Advertisement
H Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT BIG® είναι μία πρακτική εκπαίδευση, σχεδιασμένη να εκπαιδεύει φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές (επαγγελματίες και φοιτητές) σε ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας για άτομα με Νόσο του Parkinson και άλλες Νευρολογικές Διαταραχές.
✔ Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
✔ Με παράλληλη διερμηνεία στα ελληνικά
✖ Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

ΑΘΗΝΑ
2 & 3 Δεκεμβρίου 2023

🗣 Εκπαιδεύτριες:
- Laura Gusé, BSPT, MPT (Φυσικοθεραπεύτρια)
- Jennifer Tuccitto, MPT, GCS (Φυσικοθεραπεύτρια)

✔ Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται:
στις θεμελιώδεις αρχές και στο κλινικό σκεπτικό της θεραπείας LSVT BIG
στα στοιχεία θεραπείας
στα δεδομένα αποτελεσματικότητας που την υποστηρίζουν και
στις λεπτομέρειες των ασκήσεων θεραπείας και η πρακτική τους εφαρμογή
✔ Περιεχόμενο εκπαίδευσης:
Η Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT BIG είναι μία διαδραστική εκπαίδευση, σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές καθώς και φοιτητές, με ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο, εντατικό πρόγραμμα θεραπείας για άτομα με Νόσο Πάρκινσον. Η Εκπαίδευση θα καλύψει τις θεμελιώδεις αρχές της θεραπείας και το σκεπτικό της, τα βασικά στοιχεία της θεραπείας, δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας που συνάδουν με τα αποτελέσματά της, τις λεπτομέρειες και την πρακτική εφαρμογή της. Επιπλέον, θα γίνουν παρουσιάσεις μελέτης περιπτώσεων. Οι ερωτήσεις κατανόησης και οι προγραμματισμένες ώρες που αφιερώνονται στην εξάσκηση διασφαλίζουν τα υψηλότερα επίπεδα μάθησης. Στην εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται συζήτηση για άλλες νευρικές διαταραχές και για την εξατομίκευση της θεραπείας για την εκπλήρωση των μοναδικών λειτουργικών στόχων του κάθε ασθενούς.
✔ Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του LSVT BIG παρέχει:
• Εκπαιδευτικό υλικό για τους συμμετέχοντες και υλικό για τους ασθενείς.
• Επίσημη Πιστοποίηση LSVT BIG, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την επιτυχία στις εξετάσεις.*
• Βοηθητικό video LSVT BIG, προς χρήση από τους εκπαιδευόμενους.
• Υλικό LSVT BIG για συνεδρίες (φόρμες θεραπείας, video και άλλα).
• Καταχώριση σε Ελλάδα και Κύπρο στην Παγκόσμια Βάση Πιστοποιημένων Κλινικών/Θεραπευτών LSVT, με παραπομπή για τους ασθενείς.
• Πρόσκληση στην αποκλειστική ομάδα LSVT BIG Clinician στο Facebook.
• Ηλεκτρονική υποστήριξη από ειδικούς της LSVT BIG για κλινικές ερωτήσεις και όποια ανάγκη προκύψει κατά την εφαρμογή του στα περιστατικά σας.
• Δωρεάν μηνιαία διαδικτυακά σεμινάρια για προχωρημένα θέματα LSVT BIG και πρόσβαση σε on-demand διαδικτυακά σεμινάρια
* Ολοκληρώστε την Εξέταση Πιστοποίησης με βαθμολογία 85% που απαιτείται για να περάσετε. Η εξέταση θα είναι στα Ελληνικά και θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση όλων των μαθησιακών ενοτήτων. Εάν ένας συμμετέχων δεν περάσει την εξέταση, θα υπάρχει η ευκαιρία να δώσει ξανά την εξέταση ηλεκτρονικά, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και όσες φορές χρειαστεί.
Για τη συμμετοχή στην εξέταση είναι απαραίτητη η παρουσία των συμμετεχόντων καθ' όλη τη διάρκεια της Εκπαίδευσης.
→ Η Εκπαίδευση & Πιστοποίηση LSVT BIG πληροί τις προϋποθέσεις για τουλάχιστον 13,25 ώρες συνεχούς εκπαίδευσης (1.325 CEU) για Φυσικοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές.
Η LSVT Global, Inc. είναι ένας εγκεκριμένος πάροχος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από την AOTA για ζωντανές, διαδικτυακές και μικτές/υβριδικές μορφές εκπαίδευσης.

✔ Μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
• Να περιγράψουν τρεις αλλαγές παραδείγματος που είναι αποκλειστικά χαρακτηριστικές της θεραπείας LSVT BIG
• Να περιγράφουν το σκεπτικό της χρήσης ενός μοναδικού στόχου εύρους στη θεραπεία των ασθενών με Ν.Π.
• Να προσδιορίζουν σωστά τουλάχιστον τρεις βασικές αρχές του LSVT BIG οι οποίες διέπουν τη νευροπλαστικότητα ως συνάρτηση της σωματικής δραστηριότητας.
• Να συζητούν τα ευρήματα αποτελεσματικότητας τα οποία τεκμηριώνουν τη χρήση του LSVT BIG σε άτομα με Ν.Π..
• Να παρέχουν τη συλλογιστική για κάθε μία από τις Ημερήσιες Ασκήσεις Μέγιστου Εύρους
• Να περιγράφουν τις τεχνικές σωστής απόδοσης των Ημερήσιων Ασκήσεων Μέγιστου Εύρους LSVT
• Να περιγράφουν πώς θα προσαρμόσουν ή πώς θα προχωρήσουν τη θεραπεία LSVT BIG για ορισμένα σενάρια ασθενών με νόσο Πάρκινσον με διαφορετικά επίπεδα λειτουργίας.
• Να απαριθμήσουν σωστά τις τεχνικές διδασκαλίας 5/5 που είναι μοναδικές στα πρωτόκολλα θεραπείας LSVT.
• Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ Δραστηριοτήτων Λειτουργικού Χαρακτήρα, Δραστηριοτήτων Ιεράρχησης και Δραστηριοτήτων Γενίκευσης.
• Να προσδιορίζουν τους στόχους των Δραστηριοτήτων Λειτουρ γικού Χαρακτήρα, των Δραστηριοτήτων Ιεράρχησης και των Δραστηριοτήτων Γενίκευσης
• Να δώσουν ένα παράδειγμα βαθμονόμησης στο LSVT BIG.
• Να συνθέτουν τα δεδομένα από τη συνέντευξη με τον ασθενή, την εξέταση, τα τεστ διεγερσιμότητας και τα αποτελέσματα τυποποιημένων τεστ για να διαπιστώσουν εάν ο ασθενής θα ωφεληθεί από θεραπεία LSVT BIG.

➥ Δίδακτρα:
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, για να ενημερωθείτε σχετικά.

❗ H προεγγραφή είναι απαραίτητη
❕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ❕
Συμπληρώστε παρακάτω την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.
➥ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
www.diepistimoniko.gr/p/blog-page_5693.html

❕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ❕
📞 6986180630
📧 [email protected]
Advertisement

Where is it happening?

Athens, Greece

Event Location & Nearby Stays:

\u0394\u03b9\u03b5\u03c0\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc \u039a\u03ad\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u0397\u03c0\u03b5\u03af\u03c1\u03bf\u03c5

Host or Publisher Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου

It's more fun with friends. Share with friends

Discover More Events in Athens

EVER GOYA - The Print Portfolio
Tue Dec 05 2023 at 07:00 pm EVER GOYA - The Print Portfolio

ROMA GALLERY, Roma, Athens, Greece

ART
Friendsday-Wednesday - Cooking Courses - 2 Hours
Wed Dec 06 2023 at 07:00 pm Friendsday-Wednesday - Cooking Courses - 2 Hours

Soybird Athens - VEGAN Cooking Experience

WORKSHOPS FOOD-DRINKS
Xylouris White live in Athens
Wed Dec 06 2023 at 08:00 pm Xylouris White live in Athens

Temple Athens

32\u03bf \u03a0\u03b1\u03bd\u03b5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b9\u03bf \u03a0\u03bd\u03b5\u03c5\u03bc\u03bf\u03bd\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03cc \u03a3\u03c5\u03bd\u03ad\u03b4\u03c1\u03b9\u03bf
Thu Dec 07 2023 at 09:00 am 32ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

Athenaeum InterContinental Athens

Discover IE University
Thu Dec 07 2023 at 05:00 pm Discover IE University

Electra Hotel Athens

WORKSHOPS
12th Athens International Digital  Film Festival AIDFF
Thu Dec 07 2023 at 05:00 pm 12th Athens International Digital Film Festival AIDFF

Athens

FESTIVALS ENTERTAINMENT

What's Happening Next in Athens?

Discover Athens Events