นักอนุรักษ์ ดอยบ่าโจ๊ะโข้ว จ.เชียงใหม่

Schedule

Fri Feb 04 2022 at 08:00 pm

Location

ปตท.สนามเป้า | Bangkok, BM

\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e14\u0e2d\u0e22\u0e1a\u0e48\u0e32\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e30\u0e42\u0e02\u0e49\u0e27 \u0e08.\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48
Advertisement
ขอบคุณภาพจาก ขุนแปะบ้านไผ่ โฮมสเตย์

วัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธารโดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน
เนื่องจากปัจจุบันดอยบ่าโจ๊ะโข้วมีจุดสนใจหลายอย่าง แต่ยังขาดการประชาสัมพันธือย่างต่อเนื่อง ภารกิจเราในครั้งจะช่วยทำแนวกันไฟ เรียนรู้วิถีชุมชน นำเสนอให้เป็นที่รู้จัก
ดอยบ่าโจ๊ะโข้ว ตั้งอยู่ที่บ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ธรรมชาติที่พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมความสวยงามของเชียงใหม่ ท่ามกลางทุ่งหญ้าดอกหญ้า ที่พัดพลิ้วปลิวไสวไปกับสายลม มองออกไปเบื้องหน้า เห็นความยิ่งใหญ่ของขุนเขาตั้งตระหง่าน โอบล้อมทุกสรรพสิ่งด้วยความยินดี
รายละเอียดการร่วมทริป
1. ผู้จัดจะหารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในทริป โดยหารเท่ากันทุกคน ดังนั้น
ผู้จัดคือหนึ่งในผู้ร่วมทริป ไม่ใช่ไกด์ ดังนั้นก็ร่วมหารด้วยเช่นกัน
เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และช่วยเหลือธุรกิจรถตู้ แนวท่องเที่ยวชมวิถีชุมชนแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. กิจกรรมนี้ ขอผู้ร่วมทริปเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะครับ เนื่องจากเราหารค่าใช้จ่ายตามราคาจริง ผู้จัดไม่รับ complaint แต่ขอให้มีมติรับผิดชอบร่วมกัน
3. ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเพื่อนๆ ต้องหารค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามไปด้วย แต่สามารถให้หาคนอื่นมาแทนได้
4. ค่ารถ ที่พัก อาหารคุยใน line กลุ่มครับ
คิดราคาตามจริงในเว็ป ตรวจสอบได้ครับ
5. ทางเราขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซื้อเสื้อกิจกรรมตัวละ 250 บาท ไว้สำหรับใส่ร่วมกิจกรรม และเป็นค่าติดต่อประสานงาน ทำใบประกาศ

หมายเหตุ การที่เราหารเท่ากัน รวมผู้จัดด้วยเพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องรับผลประโยชน์ และ แสดงเจตนาความจริงใจที่ต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการช่วยกอบกู้ธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิทในครั้งนี้ไปด้วยกัน ขอบคุณครับ
เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ขอชี้แจ้งค่าใช้จ่ายดังนี้
1. เดินทางพร้อมคณะ จาก กทม มีค่ารถหาร 10 คน คนละ 1250 บาท และ ค่าเสื้อ 250 บาท
รวมชำระ 1500 บาท นอกนั้นหารเฉลี่ยเท่ากันครับ
ค่ากิจกรรมในชุมชน อาหารและ ที่พัก ประมาณคนละ 500 บาท เป็นราคาตามจริง จะจ่ายผ่านเราหรือ ตรงก็ได้ครับ
ค่ารถพาขึ้นดอย คนละ 150 บาท
ตารางกิจกรรม
4 กพ 65
20.00 รถออกจากห้าง the season ตรงข้าม ปตท bts สนามเป้า
5 กพ 65
7.00 ถึง ขุนแปะ เยี่ยมชมไฮเดรนเยีย
น้ำตกขุนแปะ นาขั้นบันได
14.00 เข้าที่พัก และไปทำแนวกันไฟบนดอย บ่าโจ๊ะโข่ว
6 กพ 65
9.00 เดินทางกลับ กทม
แวะ พิพิธภัณฑ์ผ้า ป้าดา
21.00-22.00 ถึง กทมโดยประมาณ
วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 1500 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/9YBthAAgdFgYCfJ2A *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ
เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay
ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: [email protected]
line: navigatorsutee
สิ่งที่รวมในทริป
1. เสื้อกิจกรรม
2. ค่ารถ
นอกนั้น หาร 100 %
Advertisement

Where is it happening?

ปตท.สนามเป้า, Bangkok, Thailand 10400, Bangkok, Thailand

Event Location & Nearby Stays:

ONE FINE DAY

Host or Publisher ONE FINE DAY

It's more fun with friends. Share with friends